• Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về doanh nghiệp tư nhân?Trả lời:Căn cứ Điều 188 LuậtDoanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau: - Doanh nghiệp tưnhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộtài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.- Doanh nghiệp tưnhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
 •  1. Hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan bảo đảm anninh nước cho sinh hoạtĐề nghị Quốc hội sớm ban hành Luậtcấp nước sinh hoạt cho nhân dân, trong đó quy định về bảo đảm an ninh nước chosinh hoạt; quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành các côngtrình khai thác, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở đô thị và nông thôn; sử dụngnước tiết kiệm, hiệu qu
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về chấmdứt tư cách thành viên hợp danh tạicông ty hợp danh?Trả lời:Căn cứ Điều 185 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danhtại công ty hợp danh được quy định như sau: Thànhviên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây:- Tự nguyện rút vốn khỏi côngty;- Chết, mất tích, bị hạn chếhoặc mất năng lực
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về Hội đồng thành viêntạicông ty hợp danh?Trả lời:Căn cứ Điều 182 LuậtDoanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên  tại công ty hợp danh được quy định như sau: Hộiđồng thành viên bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thànhviên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặcTổng giám đốc công
 • Ở Việt Nam, tuy đã đạt đ­ược nhữngkết quả đáng kể, song hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên thị trường trong thờigian qua vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định:­ quy mô thị tr­ường nhỏ, vốnkinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm còn hạn chế, văn bản pháp lý chiphối còn bất cập, cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn tiếp diễn,... - Qui mô thị trườngcòn nhỏ&nb
 • Nướclà nguồn sống của mọi người, là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, cũngnhư các hoạt động khác của xã hội. Việt Namcó tổng lượng nước mặt khoảng 830-840 tỷ m3/ năm, trong đó khoảng 520-525 tỷ m3(chiếm 63%) từ nước ngoài chảy vào Việt Nam,còn nguồn nước nội sinh trên lãnh thổ Việt Nam khoảng 310-315 tỷ m3/năm (chiếm37%)[1]. Nước sạch có vai trò quan trọng đốivới đ
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPTrong thời gian qua, ngành y tế nước ta nóichung, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quantrọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các bệnh viện được đầu tư phát triểnhơn, nhiều kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến được áp dụng trong khám, chữabệnh. Khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân được cải thiện, g
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về công ty hợp danh?Trả lời:Căn cứ Điều 177 LuậtDoanh nghiệp 2020, công ty hợp danh được quy định như sau:Côngty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:- Phải có ít nhất 02 thànhviên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung(sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty cóth
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về quyền được cung cấp thông tin của Bankiểm soát tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 171 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyền được cung cấp thông tin của Bankiểm soát tại công ty cổ phần được quy định như sau:Tàiliệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theophương thức như đối với thành viên Hội đồng quản t
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPTheo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, thủ tục trong cấpvà quản lý người hành nghề được phân công theo thẩm quyền quản lý nhà nước vàlãnh thổ, cụ thể là:1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối vớingười làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, người làm việc tạicơ sở khám bệnh, chữa bệnh th
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK