• Đừng vội kết luận rằng trình độ học vấn của đại biểu dân cử thời nay rất cao rồi nên không cần thiết phải bồi dưỡng gì nữa. Xin được kể một vài mẫu chuyện nhỏ, có thể là vụn vặt, nhưng là chuyện thật, đời thường.
 • Trong vài thập niên gần đây, tham vấn công chúng (lấy ý kiến nhân dân) ngày càng trở nên phổ biến trong quá trình xây dựng hiến pháp ở các nước với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm trực tiếp để thu thập ý kiến công chúng là hình thức phổ biến nhất.
 • Giá đất là chủ đề “nóng” được các doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm, nên dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng theo hướng khắc phục được những bất cập, tồn tại trong chính sách, pháp luật hiện hành về giá đất hiện nay.
 • Các thuận lợi của ASEAN trong quá trình xây dựng Cộng đồng là:             - Thứ nhất, ASEAN thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Cộng đồng; ASEAN đã đặt việc xây dựng Cộng đồng là mục tiêu cao nhất với nhận thức rằng các nước ASEAN không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố kết với nhau thành một tổ c
 • Cải cách quan trọng hàng đầu 21/02/2013  08:37:28 SA
  Trong việc diễn tả cải cách, ngôn từ đóng vai trò rất quan trọng, nhưng không có ngôn từ nhiều khi còn quan trọng hơn. Đây là điều chúng ta có thể nói về một trong những cải cách quan trọng hàng đầu được đưa ra trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.
 • Trong dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Chính phủ đã xác định sẽ tháo gỡ một số vướng mắc đang hạn chế người nước ngoài tham gia mua nhà tại nước ta, để góp phần giải khối băng bất động sản hiện nay. Song hiện vẫn chưa có đủ điều kiện để khẳng định người nước ngoài sẽ tích cực tham gia mu
 • Hai mươi lăm năm đổi mới đã trôi qua, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có thành tựu về giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trong quá trình cải cách phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội mới nổi lên, cả về số lượng và quy mô. Các chính sách xã hội nhìn chung chưa đi vào cuộc sống một cách hiệu quả
 • Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm chăm lo phát triển vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó đã tạo được nhiều bước chuyển biến quan trọng trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường. Song bên cạnh những thành tựu đạt được thì khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với vùng dân tộc đ
 • (Bài viết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu). Hộinghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân các khu vực trên toàn quốc là nơi gặp gỡ của những người làm công tác Hội đồng nhân dân ở các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương để trao đổi kinh nghiệm, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
 • Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc đấu tranh chống tham nhũng và coi đây là một trong những thách thức lớn, tác động trực tiếp đến sự sống còn của hệ thống chính trị. Nhận thức rõ sự nguy hại của tham nhũng và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nhằm ngăn ngừa và kiểm soát tham nhũng, năm 2003 Việt Nam cùng các nước thành viên khác đã tham gia ký kết Công ước về
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK