• Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 13 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, Thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như sau: - Thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức, định hướ
 • Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030 mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã chỉ ra, những vấn đề cần ưu tiên trong chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó, phấn đấu đến năm 2030 có 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; nông dân và lao động khu vực phi chính thứ
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như sau: - Hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, phù hợp với pháp
 • Ngày 11/9/2023, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát sóng Chương trình Đối thoại chính sách với sự tham gia của Đại biểu Quốc hội và chuyên gia về bảo tồn động, thực vật hoang dã nhằm thảo luận và khuyến khích các giải pháp chiến lược và toàn diện hướng đến việc kiểm soát sự gia tăng của hoạt động buôn bán động, thực vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam.
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về hành vi bạo lực gia đình?Trả lời:Căn cứ Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, hành vi bạo lực gia đình được quy định như sau: Hành vi bạo lực gia đình bao gồm:- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;- Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự
 • Theo quy định mới nhất của Luật Phòng chống rửa tiền 2022, đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền?
 • Báo cáo về phòng chống rửa tiền có thể được nộp theo những hình thức nào? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
 • Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định như thế nào về trách nhiệm báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử?
 • Các dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
 • Mục tiêu “xây dựng nông thôn mới” không phải chỉ để tạo ra các hình mẫu để nông thôn cải thiện điều kiện sống mà mục đích chính phải là tạo ra động lực và mở ra cơ hội cho nông thôn phát triển theo kịp mức hiện đại hóa của đất nước.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK