• Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về quyềnhành nghề khám bệnh, chữa bệnh?Trả lời: Căn cứ Điều 39 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, quyền hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đượcquy định như sau:-Được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi hành nghề cho phép.-Được quyết định về việc chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh trong phạm vi hànhnghề cho phép.-Được hành ngh
 •   Đạo Phật được truyền vào Việt Nam từđầu Công nguyên và trở thành một tôn giáo của dân tộc. Trải qua suốt chiều dàicủa lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thốngnhất đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã quan hệ mậtthiết với tư tưởng, tinh thần dân tộc và đã có sự biến đổi cho phù hợp với đặcđiểm đời sống tinh thần c
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu (gọi tắt làThuế tối thiểu toàn cầu) là một trong hai trụ cột chính của Chương trình hànhđộng chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận (Base erosion and profitshifting - BEPS) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng vàotháng 6/2013.Mức thuế tối thiểu toàn cầu được quy định là 15%, áp dụng đốivới các
 • Là một hình thức bảo hiểm thuộc hệ thống hưu trí, chế độ bảo hiểm hưu trídù ở bất kỳ hệ thống an sinh xã hội nào cũng đều thu hút sự quan tâm rất lớn củangười lao động ở tất cả các nước trên thế giới. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mộttrong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bất kỳ chươngtrình bảo hiểm hưu trí nào là đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí (ha
 • 1.Cơ sở chính trị,pháp lýThực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cảicách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xửlý tài sản công, trong thời gian qua, nhiều văn kiện của Đảng, Nhà nước đã xácđịnh chủ trương, định hướng về hoàn thiện thể chế, đổi mới, nâng cao hiệu quả,chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung trong đó có h
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào vềviệc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?Trả lời: Căn cứ Điều 34 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, việc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhđược quy định như sau:1.Người hành nghề bị đình chỉ hành nghề trong các trường hợp sau đây:- Bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 xác đị
 • 1.     Mụctiêu thu nhập hưu trí và các nguyên tắc thận trọngQuy định quản lý tài sảnquỹ hưu trí phải dựa trên mục tiêu thu nhập hưu trí cơ bản của quỹ hưu trí và đảmbảo rằng chức năng quản lý đầu tư được thực hiện theo các nguyên tắc an toàn vềan ninh, lợi nhuận và thanh khoản bằng cách sử dụng các khái niệm quản lý rủiro như đa dạng hóa và sự phù hợp
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào vềviệc cấp lại giấy phép hành nghề cho người hành nghề khám bênh, chữa bệnh?Trả lời: Căn cứ Điều 31 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, việc cấp lại giấy phép hành nghề cho ngườihành nghề khám bênh, chữa bệnh được quy định như sau:1. Cấp lại giấy phép hành nghề áp dụng đối vớicác trường hợp sau đây:-Giấy phép hành nghề bị mất ho
 • Trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (dự thảongày 09/10/2023) được dự kiến trong Mục 2 Chương VII, bao gồm 3 Điều: (1)Nguyên tắc đầu tư (Điều 119); (2) Danh mục đầu tư và phương thức đầu tư (Điều120); và (3) Quản lý hoạt động đầu tư (Điều 121). Theođó, Dự thảo LuậtBảo hiểm xã hội (sửa đổi) dự kiến ban hành mới quy định về quản lý hoạt độngđầu tư ở Điều 121 với 4 n
 • Câu hỏi: Việc thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được pháp luật quy định như thế nào?Trả lời: Căn cứ Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, việc thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được quy định như sau:1. Giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước n
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK