• Từ khi vấn đề bảo hiến được đặt ra từ những năm đầu thập kỷ trước, cho đến nay, mặc dù có nhiều mô hình khác nhau được đưa ra, như mô hình phi tập trung hóa, mô hình tập trung hóa…, Việt Nam có xu hướng ủng hộ mô hình tập trung hóa, nghĩa là thiết lập Tòa án Hiến pháp.
 • Từ những trường hợp thành công cũng như chưa thành công về tham vấn công chúng trong quá trình xây dựng Hiến pháp, các tổ chức, chuyên gia đã đúc kết một số bài học kinh nghiệm để thực sự thu hút ý kiến đóng góp của nhân dân, để Hiến pháp thực sự do nhân dân mà ra.
 • Thuật ngữ “doanh nghiệp nhà nước” ở Việt Nam thường dùng để chỉ các doanh nghiệp mà nhà nước có quyền kiểm soát thông qua sở hữu toàn bộ, đa số hay thiểu số quan trọng. Quản trị tốt doanh nghiệp nhà nước đang trở thành ưu tiên cải cách ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
 • Tại Việt Nam, thuật ngữ “Bảo hiến” bắt đầu được biết đến và sử dụng một cách rộng rãi trong các cuộc thảo luận trong một thập kỷ qua vốn xuất hiện ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn đã thiết lập các định chế đặc biệt gắn với danh từ “bảo hiến”: “Viện bảo hiến” theo Hiến pháp Việt Nam cộng hòa ngày 26/10/1956; “Ban Bảo hiến” thuộc T
 • Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có một điều còn thiếu chung và riêng là những thay đổi căn bản về tư duy và biện pháp chính sách nhằm khắc phục những trở ngại cho quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Việc chỉ tập trung vào sắp xếp và đổi mới mang tính cơ học về cơ cấu của các DNNN như đang chủ trương hiện nay không nhất thiết sẽ mang lại những kết
 • Trong những lần lấy ý kiến gần đây, các báo, đài đã dành những thời lượng thích hợp, đăng nhiều bài góp ý kiến có chất lượng tốt. Thực tiễn việc đóng góp ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy có một số vấn đề nổi lên cần lưu ý.
 • Trợ giúp pháp lý là việc nhà nước cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho một số đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Khi có vướng mắc, khó khăn về mặt pháp luật, các đối tượng thuộc diện người được TGPL không thể tự mình tháo gỡ được nên họ đến các tổ chức tham gia TGPL để yêu cầu được giúp đỡ.
 • Khi xã hội loài người đã phát triển đến một trình độ nhất định với một hệ thống chính trị và pháp luật của nó, Hiến pháp là một sản phẩm tất yếu được sinh ra. Trong những chức năng cơ bản của nó, chức năng phân chia quyền lực của quốc gia cho các cơ quan khác nhau cùng với cơ chế vận hành, phối hợp của chúng là một chức năng rất quan trọng.
 • Trong thế kỷ XX, nhờ có sự phát triển vượt bậc của khoa học, kỹ thuật và công nghệ mà con người đã tạo ra một lượng của cải vật chất khổng lồ, nhưng để có được điều đó con người cũng đã hủy hoạt thiên nhiên, môi trường sống, do sử dụng quá mức máy móc, nguyên liệu hóa thạch, đốt phá rừng… và do môi trường xã hội phân cực giàu nghèo
 • Các dạng bạo lực gia đình 09/01/2013  10:33:26 SA
  Bạo lực gia đình là một dạng thức của bạo lực xã hội. Đó là việc các thành viên trong gia đình vận dụng sức mạnh để xử lý các vấn đề gia đình. Nếu gia đình là một thiết chế xã hội đặc biệt, là hình thức thu nhỏ của xã hội thì bạo lực gia đình cũng là một hình thức thu nhỏ và đặc biệt của bạo lực xã hội.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK