• Người dân luôn mong muốn đại biểu mình bầu ra là người tận tụy, đủ đức đủ tài, xứng đáng với niềm tin được gửi gắm qua lá phiếu của nhân dân. Nói một cách vắn tắt, đại biểu là người của công chúng. Vì vậy, công chúng có quyền đòi hỏi đại biểu luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất; và ngược lại, đại biểu cũng phải chú trọng đến hình ảnh của mình trong mắt người dân.
 • Để bảo đảm tỷ lệ nữ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021 đạt kết quả cao, Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị số ứng cử viên nữ tham gia ứng cử ít nhất 35% tổng số danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội.
 • Trong 70 năm thành lập, qua các thời kỳ lịch sử, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và những cán bộ tham mưu, giúp việc đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống ở các địa phương. Tuy nhiên, thực tế điều kiện hoạt động và chế độ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cán bộ tham mưu phục vụ còn có những bất cập, trong đ
 • Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và có danh sách bầu cử chính thức, công tác vận động bầu cử của ứng cử viên có thể được bắt đầu. Thời gian dành công việc này không nhiều (khoảng 1 tháng), vì vậy, các ứng cử viên cần sắp xếp thời gian để thực hiện các công việc sau:
 • Việc ứng cử viên thực hiện các hoạt động để vận động cử tri bỏ phiếu bầu cho mình là điều hết sức cần thiết, được pháp luật thừa nhận. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã dành chương VI, gồm 7 điều từ điều 62 đến điều 68, quy định cho việc tuyên truyền, vận động bầu cử. Về mặt hình thức vận động,
 • Sau khi được sự tín nhiệm của cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội, người ứng cử viên cần chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết.
 • Luật Báo chí hiện hành được ban hành năm 1989 (sửa đổi, bổ sung năm 1999). Qua gần 30 năm thi hành Luật Báo chí đã bộc lộ rất nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn, đặc biệt khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành với những quy định mới, tiến bộ về quyền con người. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII (từ ngày 20/10/2015 đến ngày 25/11/2015), Quốc hội đã thảo luận Luật
 • Luật Báo chí hiện hành được ban hành năm 1989 (sửa đổi, bổ sung năm 1999). Qua gần 30 năm thi hành Luật Báo chí đã bộc lộ rất nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn, đặc biệt khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành với những quy định mới, tiến bộ về quyền con người. Dự kiến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII sẽ thông qua Luật này.
 • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang đến gần. Đối với các đại biểu lần đầu được giới thiệu ra ứng cử chắc chắn sẽ rất bỡ ngỡ với các công việc chuẩn bị và việc vận động bầu cử. Do vậy, công tác vận động bầu cử có vai trò rất quan trọng đối với mỗi ứng cử viên. Sau đây là một vài kinh nghiệm và những việc cần làm đối với người lần đầu được giới thiệu ra ứng c
 • Quyền ứng cử của công dân vào Quốc hội đã được khẳng định trong Hiến pháp và được thực hiện theo điều kiện, trình tự, thủ tục do Luật định. Theo đó, người ứng cử vào đại biểu Quốc hội có thể là người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế giới thiệu ứng cử hoặc người
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK