• Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về miễn nhiệm, cách chứcđối với Giám đốc, Tổng giám đốcvà người quản lý khác của công ty, Kếtoán trưởng doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 102Luật Doanh nghiệp 2020, việc miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty, Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước được quy đ
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về Chủ tịch công ty của doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 99Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịchcông ty của doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau: - Chủ tịch công ty do cơ quanđại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty cónhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được
 •  Thời gian qua, Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xâydựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh vàban hành văn bản quy định chi tiết. Công tác xây dựng phápluật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hànhchính. Tổ chức pháp chế phát huy tốt vai trò đầu mối tro
 • Năm 2021, tình hình thế giới,khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tác động tiêu cực của đại dịchCovid-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.Trong nước, các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được tổ chức thành côngtrong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; thể hiện quyết tâm chính trị caođộ của toàn Đảng, toàn quân, toàn d
 • Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2060/QD-TTG ngày 12/12/2020, trong đó, Chiến lược đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu.
 • Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 được Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 đã xác định rõ: Phòng, chống HIV/AIDS phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền con người, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, khu
 • HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 3 –SỐ 3 Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về trách nhiệm của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên doanhnghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 97Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch và thành viên kháccủa Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm như sau:- Tuân thủ Điều lệ công ty, quyết định của chủ
 • hời gian qua, mặc dù hoạt động của các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 mới gần 1 năm, kinh nghiệm của các đại biểu trong hoạt động Quốc hội và cũng như hoạt động tiếp xúc cử tri chưa nhiều, đặc biệt là đại dịch Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động tiếp xúc cử tri. Tuy vậy, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã th
 • Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1246/QĐ-TTg ban hành Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 với mục tiêu chung là: Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển k
 • HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 3 –SỐ 2 Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệpnhà nước?Trả lời:Theo Điều 93 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước có tiêu chuẩn và điềukiện như sau:1. Không thuộc cácđối tượng sau:- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK