• Theo khoản 4, điều 57, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định “Hội đồng bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước… chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử”.
 • Được tổ chức giới thiệu ứng cử vào cơ quan dân cử nói chung và HĐND các cấp nói riêng là niềm vinh dự lớn cho không chỉ cá nhân được ứng cử mà còn là vinh dự của tổ chức nơi mình công tác, là vinh dự cho gia đình mình... Gắn với vinh dự là trách nhiệm nặng nề của một ứng cử viên đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực của địa phương, thực hiện các nhiệm vụ
 • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc
 • Bộ Nội vụ đang chủ trì việc xây dựng nghị định của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đang trong quá trình xin ý kiến nên việ góp thêm một tiếng nói vào dự thảo Nghị định này cũng là một điều cần thiết. Ban Biên tập xin giới thiệu bài viết sau đây của đồng chí Trịnh Sao Mai, nguyên là
 • Ấn tượng để lại trong chuyến đi về nguồn nhân 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ là Quốc dân Đại hội năm 1945 diễn ra tại Đình Tân Trào: thông qua 10 chính sách lớn; bầu Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam gồm 15 người do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; quy định Quốc ca là bài Tiến quân ca, Quốc kỳ là lá cờ nền đỏ giữa có ngôi sao vàng năm cánh…
 • Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2015 bao gồm 3 chương với 56 điều. Bên cạnh việc kế thừa những quy định còn phù hợp của Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2002, Nội quy năm 2005 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để phù hợp với các quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và nhiều đạo luật khác để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục những hạn chế,
 • Bộ luật Hình sự hiện nay của Việt Nam (BLHS) đã quy định hầu hết các hình thức tham nhũng và mô tả các dấu hiệu của tội phạm ở một mức độ nhất định. Khung hình phạt quy định trong BLHS khá nghiêm khắc, ít nhất về mặt chính sách hình sự đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam
 • So với quy định tại Điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội trước đây và Điều 14 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trước đây thì Luật bầu cử lần này đã quy định rõ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm có ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ. Đây là điểm mới khác biệt của Luật bầu
 • Di chúc chung của vợ chồng đúng là hình thức di chúc phổ biến ở Việt Nam thời xưa. Đơn giản, bởi vì tài sản tư nhân ngày xưa là của gia đình. Cha mẹ là người đứng đầu gia đình, đồng thời cũng là người đứng đầu, cai quản khối gia sản. Khi già yếu, cha mẹ thường lập di chúc để phân chia tài sản giữa các con, đề phòng khi cha mẹ chết, các con có thể tranh cãi, dẫn đến xung đ
 • Mức độ tham nhũng ở Việt Nam đang ngày càng tăng. Đây vừa là một hệ quả của quỹ đạo phát triển, vừa là một hậu quả tiêu cực của sự phát triển kinh tế mà hầu hết các nước có nguồn thu nhập trung bình thấp phải đối mặt.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK