• HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 1 –SỐ 4 Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về điềukiện để chia lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?Trảlời:Căn cứĐiều 69 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:Côngty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụthuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp
 • Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 được Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 đã xác định rõ: Phòng, chống HIV/AIDS phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền con người, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, khu
 • Năm 2021 là năm thứ hai của đại dịch và là năm đầu tiên của sự phục hồi. Trong khi một số quốc gia thoát khỏi tình trạng đóng cửa, những quốc gia khác phải đối mặt với sự tàn phá nặng nề hơn nữa. Nhưng ở mọi nơi, COVID-19 vẫn là một vấn đề hàng đầu định hình mọi khía cạnh của cuộc sống. Đối với chính trị thế giới, nó là một thí nghiệm tự nhiên ở cấp độ toàn cầu để kiểm tr
 • HỎI– ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 1 – SỐ 3 Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Ban kiểm soát, Kiểm soátviêntại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?Trả lời:Căncứ Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020quy định:1. Ban kiểm soát có từ 01đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể đượcbổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không
 • Ngày nay, quyền con người, quyền công dân được xem là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế và bản sắc văn hóa. Về lý luận cũng như thực tế, nhân quyền hay quyền cơ bản của con người, công dân là những quyền không thể thiếu để cá nhân có thể tồn tại và phát triển bình thường với tư cách là một th
 • Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào tháng 3/2020, các nền kinh tế trên thế giới chịu những tác động tiêu cực theo hướng khác nhau. Các quốc gia nghèo hơn phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất, nhưng, mặc dù có nhiều nguồn lực hơn, các quốc gia phát triển cũng phải đối mặt với những thách thức của riêng mình. Năm 2021 là một năm đầy thách thức với nền kinh tế V
 • Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu cải thiện trong năm 2021 nhờ các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, việc triển khai liên tục tăng cường độ phủ vắc-xin ngừa virus Corona và việc từng bước khôi phục lại nhiều hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ.
 • HỎI– ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 1 – SỐ 2 Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục thông qua nghịquyết, quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng vănbảntại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?Trảlời:Căncứ Điều 61 Luật Doanh nghiệp 2020quy định:Trườnghợp Điều lệ công tytráchnhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2060/QD-TTG ngày 12/12/2020. Trong đó, Chiến lược đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?Trả lời:Căn cứ Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020:1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.2. Trường hợp cuộc h
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK