• Từ khía cạnh tổ chức – cơ cấu, nền hành chính Nhà nước là hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước, có chức năng quản lý nhà nước (thực thi quyền hành pháp), có nghĩa là quản lý công việc hàng ngày của nhà nước. Hệ thống đó được tạo bởi các pháp nhân công quyền (chính phủ các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân, các đơn vị sự nghiệp, kinh
 • Ngày 13.5, chủ trương về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội chính thức được trình trước Quốc hội. Quốc hội sẽ giành một buổi sáng để thảo luận tại Hội trường về nội dung này dự kiến vào ngày 19.5 và biểu quyết vào 3 ngày sau đó, tức 22.5. Trước thềm kỳ họp dư luận đặc biệt quan tâm khi HĐND các tỉnh có liên quan đã tiến hành phiên họp bất thường, bỏ phiếu t
 • Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XII quan trọng vì diễn ra đúng vào thời điểm nửa chặng đường của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Trong những nội dung của kỳ họp, theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, sẽ có các vấn đề chống lạm phát và điều chỉnh một số chỉ tiêu vĩ mô của kế hoạch năm 2008 vì những lý do hiển nhiên: cuộc sốn
 • Có lẽ, ít có một buổi thảo luận nào tại Hội trường Quốc hội lại có sự tham gia đông đảo các ĐBQH đồng thời là Phó Thủ tướng, ĐBQH nhiều như phiên thảo luận về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh (19.5). Trong số 31 đại biểu phát biểu tại Hội trường thì có tới 6 đại biểu đồng thời là thành viên Chính phủ. Và mặc dù với lời nhập đề là phát biểu với
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK