• THẢO LUẬN TẠI QUỐC HỘI 17/04/2012  12:48:32 CH
  Thảo luận là trao đổi ý kiến về một vấn đề có phân tích lý lẽ. Còn theo Từ điển tiếng Việt thì “tranh luận” là: “Bàn cãi để tìm ra lẽ phải”. Điểm khác biệt cơ bản giữa “thảo luận” và “tranh luận” là “thảo luận” là “để trao đổi ý kiến”, chứ không phải “bàn cãi”; thảo luận nhấn mạnh đến yêu cầu phải “có phân tích lý lẽ”.Thảo luận tức là có sự trao đổi ý kiến giữa các bên vớ
 • Trong thảo luận có nhiều đại biểu cùng tham gia tranh luận một hoặc nhiều vấn đề, còn trong chất vấn tranh luận diễn ra trong quá trình đối thoại giữa người chất vấn và người bị chất vấn. Trong hoạt động nghị trường Quốc hội, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của đại biểu là thảo luận báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chương trình nghị sự của kỳ họp đã được thông
 • Thảo luận là sự trao đổi ý kiến giữa các bên, thảo luận ở hội trường, ở đoàn, ở tổ, có nhiều người nghe, như vậy khi tham gia thảo luận không nên “tập đọc”, người nghe dễ chán. Muốn trình bày hấp dẫn thì phải tự ta viết ra, tự ta trình bày, còn nếu có người khác chuẩn bị bài thảo luận cho mình thì đại biểu cần phải tập trung nghiên cứu kỹ trước khi tham gia thảo luận, nếu
 • Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những hoạt động giám sát quan trọng, trực tiếp nhất trong mỗi kỳ họp HĐND, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri; đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền nhà nước trước HĐND, cử tri và nhân dân. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐN
 • Tranh luận là một hoạt động có tính thường xuyên của ĐBQH tại các kỳ họp, trong quá trình thực hiện các chức năng lập pháp, quyết định và giám sát cả trước, trong và sau các kỳ họp của Quốc hội. Tranh luận là một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, tính đúng đắn và khả thi của các chính sách, luật pháp được cơ quan dân cử xem xét ban hành vì tất cả các khía cạnh của
 • Tại các kỳ họp, Quốc hội sẽ bàn thảo, gỡ rối cả một núi các vấn đề quốc kế dân sinh, nhất là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Trong khi đó, thời gian họp sẽ rút ngắn đi khá nhiều. Tranh luận tại Quốc hội như thế nào đây để làm sáng tỏ các vấn đề bộn bề trên bàn nghị sự? Trên thực tế, nếu thiếu tranh luận, quá trình ra quyết sách có nguy cơ diễn ra mù mờ, cảm tính. Nh
 • Trước hết, phải xây dựng tốt đề cương bài phát biểu nhằm thể hiện rõ nét những nội dung đối thoại, tranh luận mà ĐBQH đã suy nghĩ, chuẩn bị. Đồng thời phải tính toán kỹ quĩ thời gian cần thiết để trình bày các lập luận của mình trong khuôn khổ cho phép của chủ tọa kỳ họp. Để người khác hiểu rõ ý tưởng của mình, ủng hộ ý tưởng đó mà không mang tính áp đặt, không gây mâu th
 • Ngày 29.3.2012, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 604/TB - VPQH thông báo ý kiến kết luận Phiên họp thứ Sáu của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ ngày 19 - 28/3/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ sáu do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để nghe Ủy ban dự thảo sử
 • Để làm tốt công tác chất vấn 03/04/2012  09:59:16 SA
  Quyền chất vấn của ĐBQH đã được quy định ngay từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời: Hiến pháp 1946 tại Điều 55, Hiến pháp 1959 tại Điều 59, Hiến pháp 1980 tại Điều 95, Hiến pháp 1992 tại Điều 98. Mục đích của chất vấn là làm rõ trách nhiệm của người bị chất vấn trong vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, chất vấn còn là công cụ giúp QH thực hiên ba chức năng cơ bản
 • Cùng với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội đã từng bước được cải tiến, ngày càng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu lực của văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Bài viết đi sâu nghiên cứu những vấn đề chủ yếu về nội dung, gi
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK