• Nhìn lại quá trình phát triển và biến đổi của hệ thống quản lý hộ tịch từ 1945 đến nay, có thể nhấn mạnh một số khía cạnh.
 • Ban công tác đại biểu đã chỉ đạo việc theo dõi chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội một cách nghiêm túc theo một quy trình chặt chẽ.
 • Song song với việc đề cao tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, với vị trí pháp lý là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, công tác nhân sự đại biểu Quốc hội phải gắn với cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội.
 • Cả lập pháp và hành pháp đều đại diện cho các công dân của một quốc gia, nhưng cái gì tạo nên sự khác biệt cho sự đại diện trong Quốc hội? Hai điểm khác biệt là: (1) Đại biểu Quốc hội đại diện cho các tầng lớp dân cư khác nhau trong một quốc gia, trong khi Tổng thống và Thủ tướng đại diện cho toàn thể quốc gia; và (2) Cơ quan lập pháp là loại cơ quan có tính công khai v
 • Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử được thành lập và đi vào hoạt động đến nay tuy mới được hơn tám năm (2004-2013), nhưng cũng đã trải dài qua các nhiệm kỳ Quốc hội: từ hơn giữa nhiệm kỳ khóa XI, cả khóa XII và qua 4 kỳ họp Quốc hội của Khóa XIII..
 • Những năm gần đây, chất vấn ở Quốc hội và ở Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, cải tiến theo chiều hướng sâu hơn, thực chất hơn; chất vấn theo nhóm vấn đề rõ nét hơn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội đánh giá tốt.
 • Chính sách dân tộc là một trong những vấn đề cơ bản và chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Trong một quốc gia đa dân tộc, đây là một vấn đề sống còn. Một chinh sách dân tộc đứng đắn phải phản ánh được cơ cấu dân tộc, vị trí, vai trò của mỗi dân tộc, quan hệ giữa các dân tộc; thực trạng phát triển kinh tế- xã hội của các dân tộc để từ đó có các giải pháp thích hợp để phát
 • Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong bản thân hệ thống và việc thực hiện các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam có thể được chia thành bốn nhóm chính. Nguyên nhân từ nhận thức trong quy trình chính sách Hệ thống chính sách kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ngày càng chú trọng tới việc lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp.
 • Chiến tranh là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử nhân loại, gắn liền với sự phát triển của xã hội, của giai cấp, của nhà nước và cộng đồng quốc tế. Trong pháp luật quốc tế, “chiến tranh” và các quy phạm trong lĩnh vực này luôn là những vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi.
 • Để có thể đưa các quy định pháp luật vào cuộc sống, vào hành vi thực tế của con người, phải cần đến môi trường xã hội – pháp lý. Một người có phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức pháp luật, học vấn pháp luật nhưng nếu rơi vào một môi trường thuận lợi của hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức thì sẽ có nguy cơ vi phạm pháp luật và đạo đức cao hơn.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK