• Trong xu hướng tự do hóa và toàn cầu hóa, tư nhân hóa và tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng.
 • Điểm nổi bật dễ thấy nhất của dự thảo Luật việc làm sau khi tiếp thu, chỉnh lý và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ hai mươi là sự thay đổi rõ nét về kết cấu, bố cục nhằm cụ thể hóa và tạo sự liên kết giữa các chính sách, tạo nên sự cân đối, hài hòa giữa nhóm các quy định về chính sách thị trường lao động chủ động với nhóm quy định về bảo hiểm thất nghiệp.
 • Phát triển vùng là mối quan tâm chung của nhiều quốc gia, không chỉ ở các quốc gia đang phát triển mà còn ở cả các quốc gia phát triển, tiên tiến ở châu Âu và bắc Mỹ.
 • Theo thống kế của các địa phương, tính từ năm 2008, khi Việt Nam ban hành Nghị định 34/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì số lượng người nước ngoài đăng ký tạm trú, thường trú tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tăng lên đáng kế.
 • Khi tăng cường tham gia một cách chủ động vào các vấn đề liên quan đến cải cách ứng phó với biến đổi khí hậu, Quốc hội phải đối mặt với một số thách thức như sức cản từ cộng đồng, tình trạng thiếu thông tin về các chiến lược biến đổi khí hậu và việc thực hiện chiến lược, thiếu năng lực kỹ thuật và khoa học trong nội bộ quốc hội để giám sát quá trình thực hiện chính sách m
 • Điều 1, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Điều 1, Luật Tổ chức Chính phủ cũng quy định: “Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Mối quan hệ
 • Văn hoá pháp lý có các đặc điểm của văn hoá nói chung, các đặc điểm riêng của mình và luôn có mối quan hệ mật thiết với các dạng văn hoá khác.
 • Theo Luật ngân sách Nhà nước hiện hành thì ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
 • Không may là Việt Nam nằm trong số các quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hệ quả của biến đối khí hậu. Biến đổi khí hậu là một nguy cơ lớn đe dọa sự phát triển kinh tế, con người và môi trường. Mặc dù chưa thể chắc chắn về mức độ tác động và thời điểm chính xác xảy ra tác động nhưng có thể ước đoán rằng biến đổi khí hậu sẽ tạo ra những hệ lụy tiêu cực đố
 • Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK