• Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về quyền được cung cấp thông tin của thành viênHội đồng quản trị tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 159 LuậtDoanh nghiệp 2020, quyền được cung cấp thông tin của thành viênHội đồng quản trị tại công ty cổ phần được quy định nhưsau:Thànhviên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giámđốc, Phó Tổng
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPHiện nay, chính sách quản lý hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh có một số vấn đề bất cập như sau: Việc quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu thông quaviệc thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động nên chỉ bảo đảm đủ điều kiệnkhi thực hiện hoạt động cấp phép, sau khi được cấp phép cơ sở khám
 • Câu hỏi: Cuộc họp Hội đồng quản trị tạicông ty cổ phần được quy định như thế nào?Trả lời:Căn cứ Điều 157 LuậtDoanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trịtại công ty cổ phần được quy định như sau:Chủtịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trịtrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trịđó. Cuộc họp này do
 • I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬPĐể người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đáp ứng yêucầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 củaLuật khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định số3323/QĐ-BYT, ngày 12/9/2012, về việc chỉ định 03 cơ sở đào tạo nhân lực y tế làĐại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Y
 • Câu hỏi: Nhiệm kỳ và số lượng thànhviên Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần được quy định như thế nào?Trả lời:Căn cứ Điều 154 LuậtDoanh nghiệp 2020, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quảntrịtại công ty cổ phần được quy định như sau:Hộiđồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể sốlượng thành viên Hội đồng quản trị.Nhiệmkỳ của thàn
 • Câu hỏi: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyếtĐại hội đồng cổ đông tại công ty cổ phần được quy định như thế nào?Trả lời:Căn cứ Điều 151 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngtại công ty cổ phần được quy định như sau:Trongthời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồngcổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nàovề thẩm quyền và thể thức lấy ýkiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 149 LuậtDoanh nghiệp 2020, thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằngvăn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngtại công ty cổ phần được quy định như sau:Trườnghợp Điều lệ công
 •  1. Về hệ thống pháp luật về công tác quy hoạch sau khi Luật Quy hoạchđược ban hành Hệ thống pháp luật về công tác quy hoạch đến nay cơ bản đã được ban hànhđầy đủ (đã sửa đổi, bổ sung 66 luật và 7 pháp lệnh để bảo đảm bảo đồng bộ và cóhiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch kể từ ngày 01/01/2019; các quy định đượcgiao hướng dẫn chi tiết tại Luật Quy hoạch, các luật, ph
 •  Lắng nghe, giải quyết các ý kiến, nguyệnvọng của cử tri luôn được HĐND tỉnh Nghệ An nói riêngvà chính quyền các cấp nói chung trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, gópphần giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Thời gian qua,HĐND tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới, mở rộng kênh tiếp nhận, tăng cường đônđốc, giám sát, qua đó mang lại hiệu quả tro
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 146 LuậtDoanh nghiệp 2020, trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thìthể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại côngty cổ phần được quy định như sau:Trước khi khai mạccuộ
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK