• 1. Về hệ thống giáo dục quốc dân- Làm rõ khái niệm, mô hình hệ thống giáo dục quốc dân; - Sửa đổi, bổ sung quy định về các nguyên tắc, chính sách, cơ chế để vận hành hệ thống GDQD theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo; xác định; đơn giản hóa các luồng di chuyển của người học trong hệ thống; tạo điều kiện cho người học có thể dễ dàng chuyển đổ
 • Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Kể từ khi ra đời vào năm 1945, Liên hợp quốc đã không ngừng xây dựng và tăng cường quá trình hợp t
 • 1. Vấn đề nâng cấp ngànhThay đổi cơ cấu ngành hoặc chuyên dịch cơ cấu ngành, hiểu theo cách chiết tự, là sự thay đổi cơ cấu cũ theo ngành của nền kinh tế quốc dân sang cơ cấu mới. Tuy nhiên, nếu chỉ hiểu như vậy thì thay đổi cơ cấu ngành không bao hàm ý tiến bộ, phát triển. Để nhấn mạnh mục đích về tiến bộ và phát triển của thay đổi cơ cấu ngành, Việt Nam thường thêm hậu
 • Chính quyền cần phải hỗ trợ sự ra đời của các cụm liên kết ngành mới lẫn hỗ trợ sự phát triển của các cụm liên kết ngành đã thành lập. Thông thường, các chính quyền thường hỗ trợ những cụm liên kết ngành đã có, thông qua các biện pháp như môi giới, đào tạo. Tuy nhiên, đối với các cụm liên kết ngành đang manh nha thành lập, sự hẫu thuận của chính quyền thực sự quan trọng,
 • Hiện nay ở Việt Nam có ba cơ quan chủ chốt hoạt động liên quan đến công tác thanh niên, bao gồm: Vụ Công tác thanh niên thuộc Bộ Nội Vụ, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (UBQG TNVN) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCS HCM). Vai trò của Vụ Công tác thanh niên chủ yếu là tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; x
 •   1. Quyền lập hội theo Hiến pháp Việt NamQuyền tự do hiệp hội (lập hội) có vai trò rất quan trọng nhằm thúc đẩy các quyền con người khác (trong lĩnh vự dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa), cũng như giải phóng và huy động cá nguồn lực tiềm năng trong xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển của quốc gia. Thông qua việc lập hội, các cá nhân liên kết lại cù
 • Hội tụ ngành, hiện tượng doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong các ngành có liên quan quần tụ về mặt địa lý, đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử hoạt động sản xuất của loài người. Tuy nhiên, chỉ từ khi khoa học nghiên cứu hội tụ ngành và làm rõ những lợi ích của nó thì Nhà nước mới bắt đầu quan tâm tới việc sử dụng chính sách hội tụ ngành để thúc đẩy hội tụ ngành hơn nữa, làm
 • Hệ thống đào tạo nghề ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách và tăng đầu tư công. Đặc biệt ở khu vực nông thôn, Chính phủ đã có những nỗ lực đáng kể để thúc đẩy đào tạo nghề trong thanh niên và lao động nông thôn thông qua các chính sách ưu đãi như Đề án 1956 trợ cấp tài chính và miễn phí đào tạo cho học
 • Tựdo hội họp là một quyềncon người cơ bản được ghi nhận trong luật nhân quyền quốc tế và hiến pháp của hầuhết quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo các cơ quan nhân quyềnLiên Hợp Quốc, quyền tự do hội họp có ý nghĩa rất quan trọng với việc hưởng thụcác quyền con người khác của mọi cá nhân. Không chỉ vậy, tự do hội họp còn đượcxem là một yếu tố nền tảng, một t
 •     1. Tham gia thông qua các tổ chức thanh niên và tình nguyện     Ở Việt Nam, các tổ chức thanh thiếu niên là những nhân tố quan trọng trong việc vận động thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên khác như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hoạt
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK