• Lý thuyết về động cơ tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn bản pháp luật có một lịch sử lâu dài trong triết học và khoa học chính trị. Lập luận cơ bản là: việc tham gia đóng góp ý kiến tích cực vào các quyết sách tạo ra sự cảm thông lớn hơn với các quan điểm đối lập, tôn trọng việc lập luận dựa trên bằng chứng; và quan trọng hơn là mức độ cam kết lớn hơn, xác suất tuân thủ
 • Là một quốc gia kém phát triển đang chuyển mình sang nền kinh tế thị trường, Việt Nam vẫn phải dựa nhiều vào đầu tư công để thực hiện các mục tiêu phát triển. Nợ nước ngoài cao, thâm hụt ngân sách, chi tiêu quá khả năng là những nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng nợ công của các nền kinh tế, đó là những minh chứng thực tiễn sâu sắc đối với các quốc gia trong quá trình
 • Bên cạnh việc kích thích chi tiêu tránh suy giảm kinh tế, hiện nay Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư rất lớn cho cơ sở hạ tầng. Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt cho Chính phủ nâng trần bội chi ngân sách của các năm 2013–2014 từ 4,8% lên 5,3% GDP để đáp ứng một phần nhu cầu này.
 • Thâm hụt ngân sách trong kinh tế học vĩ mô được định nghĩa là tình trạng các khoản chi của ngân sách Nhà nước lớn hơn các khoản thu, phần chênh lệch chính là thâm hụt ngân sách.
 • Nhằm hướng tới mục tiêu cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội, đảm bảo hài hòa với quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là khi Luật Bảo hiểm xã hội đang được sửa đổi, bài viết xin phân tích và đề xuất một số nội dung sửa đổi về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; điều kiện hưởng lương hưu; điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng; và mức bình quân tiền l
 • Bảo hiểm xã hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động do gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, việc chăm lo xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã
 • Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được Chính phủ chủ trì soản thảo, vấn đề mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được đặc biệt nhấn mạnh.
 • Mặc dù nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của Việt Nam đã tăng từ 6,3 nghìn tỷ năm 2001 lên 89,6 nghìn tỷ năm 2012, nhưng chỉ 47% tổng số doanh nghiệp đóng bảo hiểm bắt buộc (trong năm 2010). Thực tế, từ năm 2012, Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số, nghĩa là nhóm người trên 60 tuổi chiếm hơn 10% tổng dân số, sớm hơn 5 năm so với dự kiến
 • Về cơ bản, các hạn chế của pháp luật BHYT đã được Luật BHYT khắc phục. Quy định về phạm vi đối tượng BHYT tiếp tục được mở rộng và đánh dấu sự phát triển vượt bậc bằng quy định về lộ trình BHYT toàn dân; chế độ hưởng BHYT được mở rộng; pháp luật BHYT cho phép các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia khám chữa bệnh BHYT. Nhờ đó đối tượng tham gia BHYT và các cơ sở khám
 • Việt Nam là một nước đang phát triển, đi lên từ nông nghiệp nông thôn, do đó, ngành nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, quyết định tính đa dạng, quy mô và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, từ khi giành được độc lập đến nay, chính sách đất đai luôn giữ một vị trí quan
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK