• Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về chươngtrình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 142 Luật Doanh nghiệp2020, chươngtrình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông tại công ty cổ phần đượcquy định như sau:- Ngườitriệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộchọp.- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định
 • Ngày15/11/2010, Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua Luật thuế Bảo vệ môi trường,có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.Tạikhoản 1 Điều 8 Luật thuế Bảo vệ môi trường quy định Biểu khung thuế của từnghàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế Bảovệ môi trường quy định: “2.Căn cứ vào Biểu khung thuế quy định tại khoản 1 Điều này, Uỷ
 • Ngày23/11/2009, Quốc hội đã thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh. Ngay sau khi Luậtđược ban hành, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành đã ban hành văn bản hướng dẫnthi hành luật. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh ra đờiđã tạo hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho công tác quản lý nhà nước tronglĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh:Thứnhất, Luật khám bện
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 139 LuậtDoanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại công ty cổ phần được quy địnhnhư sau:- Đại hội đồng cổđông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồngcổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông đ
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc trả cổ tức tại công ty cổ phần?Trảlời:Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, trảcổ tức tại công ty cổ phần được quy định như sau:Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điềukiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vàosố lợi nhuận ròng đã thực hiện và kh
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về mualại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông tạicông ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 132 LuậtDoanh nghiệp 2020, mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đôngtại công ty cổ phần được quy định như sau:Cổđông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặcthay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ côn
 • Hơn 75năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động Quốc hội đã và đang ngày càng khẳngđịnh vị thế của cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân. Để giữ vững vai trò đó,Đảng ta tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Quốc hội nhằm bảo đảm cơ quan quyềnlực cao nhất của nhân dân phát huy được đầy đủ các chức năng lập hiến, lập phápvà quyết định những vấn đề trọng đại của đất nướ
 • Ngày12 tháng 11 năm 2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14 về việc phêchuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các vănkiện có liên quan (Hiệp định CPTPP); Hiệp định chính thức có hiệu lực đối vớiViệt Nam kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. Để bảo đảm thực hiện các cam kết tạiHiệp định, Nghị quyết giao Chính phủ, các cơ quan theo thẩ
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại công ty cổ phần?Trả lời:Căn cứ Điều 128 LuậtDoanh nghiệp 2020, chào bán trái phiếu riêng lẻ tại công ty cổ phần được quy địnhnhư sau:Công ty cổ phầnkhông phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định củaLuật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chào bán trái ph
 • Hoàn thành các mục tiêu cơ cấulại hệ thống các tổ chức tín dụng, đầu tư công, ngân sách nhà nước và tổ chứcsự nghiệp công lập1.Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng(i) Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàngphù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm giữ an toàn, lành mạnh và ổn địnhcủa hệ thống, tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ q
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK