• Trước hết, phải xây dựng tốt đề cương bài phát biểu nhằm thể hiện rõ nét những nội dung đối thoại, tranh luận mà ĐBQH đã suy nghĩ, chuẩn bị. Đồng thời phải tính toán kỹ quĩ thời gian cần thiết để trình bày các lập luận của mình trong khuôn khổ cho phép của chủ tọa kỳ họp. Để người khác hiểu rõ ý tưởng của mình, ủng hộ ý tưởng đó mà không mang tính áp đặt, không gây mâu th
 • Ngày 29.3.2012, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 604/TB - VPQH thông báo ý kiến kết luận Phiên họp thứ Sáu của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ ngày 19 - 28/3/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ sáu do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để nghe Ủy ban dự thảo sử
 • Để làm tốt công tác chất vấn 03/04/2012  09:59:16 SA
  Quyền chất vấn của ĐBQH đã được quy định ngay từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời: Hiến pháp 1946 tại Điều 55, Hiến pháp 1959 tại Điều 59, Hiến pháp 1980 tại Điều 95, Hiến pháp 1992 tại Điều 98. Mục đích của chất vấn là làm rõ trách nhiệm của người bị chất vấn trong vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, chất vấn còn là công cụ giúp QH thực hiên ba chức năng cơ bản
 • Cùng với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội đã từng bước được cải tiến, ngày càng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu lực của văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Bài viết đi sâu nghiên cứu những vấn đề chủ yếu về nội dung, gi
 • Theo Hiến pháp năm 1992 và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và các văn bản pháp luật có liên quan, để thực hiện chức năng giám sát của mình, Quốc hội phải sử dụng các hình thức giám sát như giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, xét báo cáo, chất vấn, thành lập đoàn giám sát tại địa phương và giám sát việc giải quyết đơn thư
 • Để xác định một dự án có nội dung liên quan tới bình đẳng giới hay không trước hết cần phải căn cứ vào phạm vi điều chỉnh của dự án, tức là phải xác định được các quan hệ xã hội cần được dự án điều chỉnh. Những quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án có thể có hiện trạng không có bất bình đẳng giới nhưng lại được dự án quy định thành bất bình đẳng giới, có sự ph
 • Một trong những hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn hiện nay là tâm lý nể nang, ngại va chạm của một số đại biểu HĐND. Các đại biểu khi chất vấn thường ""né"" những vấn đề nhạy cảm mặc dù đó là những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần làm rõ. Nội dung chất vấn thường mang tính chung chung chưa đi thẳng vào cốt lõi vấn đề. Cũng xuất
 • Chất vấn là quyền của đại biểu HĐND được qui định rõ trong trong Điều 41, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Kỳ họp HĐND các cấp đều dành một khoản thời gian nhất định để các đại biểu thực hiện quyền này. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri tại các kỳ họp của HĐND. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhân dân có thể đánh giá được những n
 • Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhân dân có thể đánh giá được những đại biểu mà cử tri đã tin tưởng bầu ra, có thực sự là đại biểu của nhân dân hay không? Đánh giá được trách nhiệm chính trị của thủ trưởng các cấp, các ngành. Những ""c
 • Giám sát của Quốc hội 24/03/2012  12:58:57 CH
  Giám sát là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban và các Ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát, góp phần hoàn t
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK