• Báo cáo kinh tế - xã hội đầu kỳ họp của Chính phủ với nhận định đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế khiến các ĐB hết sức quan ngại. Tốc độ tăng trưởng GDP quý I năm nay chỉ đạt 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (5,57%) và năm 2010 (5,84%). Trong đó công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 2,94%. Các chính sách tài khoá thắt chặt, chính sách tiền tệ c
 • Nội dung Đề án mang nhiều định tính thể hiện sự mong muốn hay lựa chọn phát triển nhưng có ít định luợng, nhất là các mục tiêu về chất lượng phát triển. Hầu như không có số liệu phát triển trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai nên thực ra rất khó đánh giá, phân tích chất lượng của Đề án và nhất là không chỉ rõ nguồn lực tài chính để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của
 • Tại phiên thảo luận, phần lớn ý kiến đại biểu cho rằng, trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, việc điều hành của Chính phủ để đạt 15 trên tổng số 22 chỉ tiêu đề ra là sự cố gắng lớn và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Trong đó, đáng chú ý là giữ được tốc độ tăng trưởng khá, lạm phát được kiềm chế, xuất khẩu tiếp tục tăng, đặc biệt an
 • Nông nghiệp, nông thôn, nông dân được nói đến nhiều năm nay. Chính phủ, các cấp, các ngành đã tập trung đầu tư và có nhiều chính sách đầu tư cho lĩnh vực này, tuy nhiên, vẫn chưa đạt được hiệu quả cao nhất. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu phân tích, kiến nghị giải pháp trong buổi thảo luận tại hội trường sáng 27-10 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 nă
 • Hầu hết các đại biểu cho rằng, đầu tư công cho tam nông thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng được tăng cường và hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại; bảo đảm an ninh lương thực; từng bước giải quyết việc làm, xóa đói, giảm n
 • Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI, một trong số nhóm vấn đề cơ bản cần hiến định là nhóm vấn đề về quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Trong đó, nghiên cứu có cơ chế cụ thể để đảm bảo thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trong tổ chức và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.
 • Sáng 4/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Hội trường về Đề án, dự thảo Nghị quyết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Về việc bỏ phiếu tín nhiệm, ý kiến đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề về sự cần thiết tiến hành định kỳ hoạt động này, đối tượng bỏ phiếu tín nhiệm, cách thức xử lý trong trường hợp không đủ tín nhiệm…
 • Những quan điểm cơ bản về sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam Trong bối cảnh đổi mới toàn diện, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta hiện nay thì việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phải
 • Theo UB Thường vụ QH, luật Đất đai (sửa đổi) vẫn lùi sang năm 2013, với quy trình xem xét tại hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 để phù hợp với tiến trình sửa đổi Hiến pháp 1992. vấn đề đất đai đang quá bức xúc, các ĐB tiếp tục bày tỏ mong muốn sửa luật này sớm.
 • Sáng 30/5, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo. Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK