16/06/2024 02:24 SA
Hội nghị kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử tháng 3 năm 2012
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị Kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử được tổ chức tại 03 Miền:
+ Tại Đồng Tháp: Từ ngày 15/3 - 16/3/2012

+Tại Bình Định: Từ ngày: 20/3 - 21/3/2012
+ Tại Hòa Bình: Từ ngày 22/3 - 24/3/2012.
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
TỔNG QUAN VỀ CHẤT VẤN TẠI NGHỊ TRƯỜNG KỸ NĂNG CHẤT VẤN CỦA ĐBDC   29/03/2012 4:34:39 CH
PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ PHỤC VỤ CHẤT VẤN   29/03/2012 4:30:48 CH
KỸ NĂNG LỰA CHỌN VẤN ĐỀ CHẤT VẤN VÀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỂ CHẤT VẤN   29/03/2012 4:28:46 CH
BÀI TẬP VỀ TÌNH HUỐNG CHẤT VẤN   29/03/2012 4:27:07 CH
ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHẤT VẤN TRAO ĐỔI CỦA MỘT CỰU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI   29/03/2012 4:25:46 CH
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN   29/03/2012 4:24:15 CH
KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI, CÂU HỎI BỔ SUNG VÀ ĐƯA KIẾN NGHỊ KHI CHẤT VẤN   29/03/2012 4:22:35 CH
KỸ NĂNG LỰA CHỌN VẤN ĐỀ ĐƯA RA CHẤT VẤN VÀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG ĐỂ CHẤT VẤN   29/03/2012 4:21:11 CH

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK