• 1. Khái quát chungChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phản ảnh chất lượng và hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương, việc cải thiện điểm số các chỉ số thành phần đồng nghĩa với việc cải thiện, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong điều hành kinh tế, nhất là khu vực tư nhân và tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân góp phần vào sự phát t
 • Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPP) ban đầu gồm 12 nền kinh tế tham gia đàm phán ở 3 châu lục là Châu Mỹ, Châu Á và Châu Đại Dương (Ôtxtrâylia). Về phía Châu Mỹ, các nước tham gia có các nước thành viên hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ - NAFTA (Mỹ, Canada, Mexico), cùng với Peru và Chile. Nền kinh tế lớn nhất trong TPP ở Ch
 •                                                    Thường trực HĐND tỉnh Phú YênNhằm mục đích xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường đầu tư thông thoá
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI - Provincial Competitiveness Index), là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền cấp tỉnh về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. PCI tổng thể gồm 10 chỉ số thành phần, phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế tác động đến sự phát triển của khu
 • Ở Việt Nam, khái niệm hội tụ ngành hoặc cụm liên kết ngành chưa được hiểu thống nhất. Nhiều trường hợp, có một số nhận thức không hoàn toàn chính xác như sau:- Hiểu cụm liên kết ngành – tức là các khu hội tụ ngành bậc cao giống như Silicon Valley hay Massachusetts Route 128 ở Mỹ – như cụm công nghiệp. Vì thế, cụm công nghiệp đa ngành hoặc cụm công nghiệp làng nghề của Việ
 • 1. Thực trạng cơ chế bảo đảm quyền tự do lập hội ở nước ta hiện nayKể từ 1946 đến nay, quyền tự do lập hội (TDLH) luôn được ghi nhận là quyền hiến định. Hiến pháp hiện hành năm 2013, tại Điều 25 nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Tuy nhiên, theo qu
 • 1. Về hệ thống giáo dục quốc dân- Làm rõ khái niệm, mô hình hệ thống giáo dục quốc dân; - Sửa đổi, bổ sung quy định về các nguyên tắc, chính sách, cơ chế để vận hành hệ thống GDQD theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo; xác định; đơn giản hóa các luồng di chuyển của người học trong hệ thống; tạo điều kiện cho người học có thể dễ dàng chuyển đổ
 • Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Kể từ khi ra đời vào năm 1945, Liên hợp quốc đã không ngừng xây dựng và tăng cường quá trình hợp t
 • 1. Vấn đề nâng cấp ngànhThay đổi cơ cấu ngành hoặc chuyên dịch cơ cấu ngành, hiểu theo cách chiết tự, là sự thay đổi cơ cấu cũ theo ngành của nền kinh tế quốc dân sang cơ cấu mới. Tuy nhiên, nếu chỉ hiểu như vậy thì thay đổi cơ cấu ngành không bao hàm ý tiến bộ, phát triển. Để nhấn mạnh mục đích về tiến bộ và phát triển của thay đổi cơ cấu ngành, Việt Nam thường thêm hậu
 • Chính quyền cần phải hỗ trợ sự ra đời của các cụm liên kết ngành mới lẫn hỗ trợ sự phát triển của các cụm liên kết ngành đã thành lập. Thông thường, các chính quyền thường hỗ trợ những cụm liên kết ngành đã có, thông qua các biện pháp như môi giới, đào tạo. Tuy nhiên, đối với các cụm liên kết ngành đang manh nha thành lập, sự hẫu thuận của chính quyền thực sự quan trọng,
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK