• Năm 2012, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Tài nguyên năm 2012. Luật đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, toàn diện trong quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên phạm vi cả nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
 • Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về vấn đề sở hữu trí tuệ
 • Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
 • Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021, ngày 11/11/2019, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND để giải quyết chế độ cho các đối tượng bị ảnh hưởng
 • Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động có vai tròquan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế - xã hội: góp phần ổn địnhcuộc sống của người dân, ổn định sản xuất kinh doanh; huy động vốn cho nền kinhtế,… Ở ViệtNam, xây dựng và phát triển một nềnkinh tế theo cơ chế thị trường, hội nhập với kinh tế thế giới đã tạo tiền đề thúcđẩy mạnh mẽ các nhu cầu bảo hiểm. Thịtrường bả
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về doanh nghiệp tư nhân?Trả lời:Căn cứ Điều 188 LuậtDoanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau: - Doanh nghiệp tưnhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộtài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.- Doanh nghiệp tưnhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
 •  1. Hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan bảo đảm anninh nước cho sinh hoạtĐề nghị Quốc hội sớm ban hành Luậtcấp nước sinh hoạt cho nhân dân, trong đó quy định về bảo đảm an ninh nước chosinh hoạt; quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành các côngtrình khai thác, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở đô thị và nông thôn; sử dụngnước tiết kiệm, hiệu qu
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về chấmdứt tư cách thành viên hợp danh tạicông ty hợp danh?Trả lời:Căn cứ Điều 185 LuậtDoanh nghiệp 2020, việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danhtại công ty hợp danh được quy định như sau: Thànhviên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây:- Tự nguyện rút vốn khỏi côngty;- Chết, mất tích, bị hạn chếhoặc mất năng lực
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thếnào về Hội đồng thành viêntạicông ty hợp danh?Trả lời:Căn cứ Điều 182 LuậtDoanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên  tại công ty hợp danh được quy định như sau: Hộiđồng thành viên bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thànhviên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặcTổng giám đốc công
 • Ở Việt Nam, tuy đã đạt đ­ược nhữngkết quả đáng kể, song hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên thị trường trong thờigian qua vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định:­ quy mô thị tr­ường nhỏ, vốnkinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm còn hạn chế, văn bản pháp lý chiphối còn bất cập, cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn tiếp diễn,... - Qui mô thị trườngcòn nhỏ&nb
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK