• Các phương thức kiểm soát hiệu quả của công dân đối với quản lý hành chính nhà nước luôn là một câu hỏi lớn đối với thể chế hành chính của các quốc gia. Ở Mỹ, quyền tự do báo chí, tự do xuất bản là một trong những quyền quan trọng của công dân đảm bảo cho sự giám sát có hiệu quả của công dân đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
 • Tựdo hội họp là một quyềncon người cơ bản được ghi nhận trong luật nhân quyền quốc tế và hiến pháp của hầuhết quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo các cơ quan nhân quyềnLiên Hợp Quốc, quyền tự do hội họp có ý nghĩa rất quan trọng với việc hưởng thụcác quyền con người khác của mọi cá nhân. Không chỉ vậy, tự do hội họp còn đượcxem là một yếu tố nền tảng, một t
 • Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Kinh tế kỹ thuật số là nền kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số. Kinh tế kỹ thuật số được đan xen với nền kinh tế truyền thống tạo ra một miêu tả rõ ràng hơn
 • Hoạt động của Nghị viện Singapore được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, mọi chính sách pháp luật đều hướng tới lợi ích chung của cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân đặc biệt là công dân ở nhóm thiểu số, đảm bảo sự công bằng trong tất cả các cộng đồng dân cư.
 • Hệ thống bảo hiểm nông nghiệp ở Tây Ban Nha được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Hệ thống quản lý bảo hiểm nông nghiệp ở nước này gồm 3 thành phần: khu vực nhà nước, khu vực tư nhân và tái bảo hiểm. Trong đó, Nhà nước là bên cung cấp hỗ trợ tài chính và ngân sách của nhà nước trợ cấp khoảng 50% chi phí bảo hiểm.
 • Ngày 1/6/2009, Luật An toàn thực phẩm nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc chính thức được thi hành. Trong bối cảnh liên tục xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, việc nghiên cứu và soạn thảo Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc thu hút sự quan tâm chú ý của cả nước.
 • Tham nhũng hiện nay không chỉ tồn tại tại khu vực công mà là tệ nạn, căn bệnh chung của toàn xã hội, không phân biệt khu vực công hay khu vực tư. Tham nhũng trong khu vực tư nảy sinh trong các mối quan hệ: Thứ nhất, trong mối quan hệ với khu vực công (hối lộ quan chức nhà nước hoặc liên kết giữa khu vực công với khu vực tư để thực hiện hành vi tham nhũng); thứ hai, tham n
 • Thành lập những thiết chế độc lập có chức năng giám sát quyền lực công đang là chiến lược phòng chống tham nhũng mà nhiều quốc gia đang theo đuổi hiện nay. Việc cho phép một đơn vị điều tra có thể báo cáo trực tiếp cho các cơ quan lập pháp sẽ có tác dụng và hiệu quả cao hơn nhiều. Các thiết chế này có thể giúp ngăn ngừa nạn hối lộ, biển thủ hay bất kỳ sự lạm dụng chức vụ
 • Bài viết này nghiên cứu pháp luật về vận động chính sách ở một số quốc gia chuyển đổi, từ đó rút ra một số giá trị tham khảo cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn nghiên cứu bao gồm Argentina, Brazil, Peru và Đài Loan. Bên cạnh đó, bài viết cũng tham chiếu pháp luật về vận động chính sách công của một số quốc gia khác trên thế giới.
 • Vận động chính sách được hiểu là những hoạt động có tính hệ thống nhằm tiếp cận, thuyết phục, gây ảnh hưởng, tác động đến quá trình ra quyết định của cơ quan lập pháp, hành pháp hay các quan chức có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước để họ ủng hộ hoặc không ủng hộ các chính sách, dự luật, chương trình, kế hoạch hoặc một vấn đề nào đó vì lợi ích của cộng đồng, các nhóm lợi í
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK