• Bầu cử đại biểu dân cử ở Trung Quốc kết hợp cả bầu trực tiếp và bầu gián tiếp. Cử tri bầu trực tiếp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp địa khu, châu, thành phố thuộc tỉnh do Đại hội đại biểu HĐND cấp dưới trực tiếp bầu (nên gọi là bầu gián tiếp).
 • Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là cơ quan thường trực của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc. Cơ quan này hiện gồm 175 người do Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm, hoạt động chuyên trách, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại), điều phối hoạt độn
 • Các cơ quan chống tham nhũng là một phần của hàng loạt công cụ và chiến lược có thể áp dụng nhằm giảm tệ nạn tham nhũng. Hiện nay, có khá nhiều chính phủ sử dụng mô hình Ủy ban chồng tham nhũng. Các ủy ban chống này được thành lập nhằm đáp lại yêu cầu cải cách của đông đảo cử tri trong nước, bao gồm cả các nhà lập pháp và tổ chức dân sự, và thường được thành lập sau một c
 • Tổ chức các Nghị viện toàn cầu chống tham nhũng (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption – GOPAC) là mạng lưới các nghị viện, tập trung vào một mục đích duy nhất là phòng và chống tham nhũng bằng cách tăng cường sự liêm chính trong quản trị nhà nước.
 • Truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược chống tham nhũng. Truyền thông không chỉ làm tăng nhận thức của dân chúng về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp chống tham nhũng, mà còn tham gia điều tra và phát hiện các vụ án tham nhũng. Về khía cạnh này, truyền thông phụ thuộc vào việc Quốc hội có thúc đẩy một môi trường luật pháp có lợi cho truyền thông h
 • Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ở châu Âu, phúc lợi được thành lập trên cơ sở hình thành các hệ thống an sinh xã hội và hệ thống hưu trí công cộng. Mục đích của các hệ thống hưu trí công cộng là nhằm cung cấp một nguồn thu nhập đảm bảo cho công dân ngay khi công dân đó nghỉ hưu.
 • Công tác xã hội hóa quản lý thuế ở Nhật Bản thể hiện rõ trong lĩnh vực phát triển đại lý thuế. Phát triển hệ thống dịch vụ đại lý thuế là một trong những hình thức phổ biến có thể kêu gọi sự tham gia của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Hệ thống dịch vụ này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thực thi chính sách thuế thu nhập cá nhân, tiết kiệm chi phí cho đ
 • Là một trong những quốc gia được đánh giá có tốc độ đô thị hóa cao nhất ở Châu Á, Hàn Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựu cũng như nhìn ra được những mặt trái của quá trình đô thị hóa. Đây là những bài học kinh nghiệm đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
 • Ở Chilê, hệ thống hưu trí nhà nước được thay thế bởi hệ thống tư nhân. Những người từng tham gia bảo hiểm xã hội chỉ có một thời gian ngắn để đưa ra quyết định ở lại trong hệ thống công cộng hoặc chuyển sang hệ thống tư nhân. Còn những đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội không có sự lựa chọn, họ phải tham gia vào hệ thống tư nhân. Nhà nước sẽ chi trả phần đóng góp vào
 • Quốc hội sẽ là cơ quan hiệu quả nhất trong kiểm soát tham nhũng và trong xây dựng ý thức chống tham nhũng ở tầm vĩ mô, thông qua việc khuyến khích, bảo vệ, khớp nối các lực lượng có cùng mối quan tâm trong xã hội dân sự. Quốc hội cũng sẽ là cơ quan cung cấp đầy đủ các ngồn lực và giám sát các chính sách điều hành, các quyết định. Bài viết này sẽ bàn về các cách thức tối đ
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK