• Bài viết này nghiên cứu pháp luật về vận động chính sách ở một số quốc gia chuyển đổi, từ đó rút ra một số giá trị tham khảo cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn nghiên cứu bao gồm Argentina, Brazil, Peru và Đài Loan. Bên cạnh đó, bài viết cũng tham chiếu pháp luật về vận động chính sách công của một số quốc gia khác trên thế giới.
 • Vận động chính sách được hiểu là những hoạt động có tính hệ thống nhằm tiếp cận, thuyết phục, gây ảnh hưởng, tác động đến quá trình ra quyết định của cơ quan lập pháp, hành pháp hay các quan chức có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước để họ ủng hộ hoặc không ủng hộ các chính sách, dự luật, chương trình, kế hoạch hoặc một vấn đề nào đó vì lợi ích của cộng đồng, các nhóm lợi í
 • Với quan điểm xây dựng xã hội hài hòa, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020 thực hiện an sinh xã hội toàn dân và phân cấp trách nhiệm cụ thể giữa trung ương và địa phương. Trung ương xác định khung pháp luật chung về an sinh xã hội, chỉ đạo thực hiện và cung cấp ngân sách, lập và duy trì quỹ rủi ro bảo hiểm xã hội.
 • Với một nền kinh tế chưa bao giờ ngừng tăng trưởng, cơ hội việc làm ở Trung Quốc không bao giờ thiếu cho những sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy nhiên,với số dân hơn 1 tỷ người, mỗi năm, Trung Quốc có hàng triệu sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cùng với bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.
 • Ở các nước châu Âu, chính phủ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người nông dân chống lại những thảm họa thiên nhiên và rủi ro trong sản xuất nông nghiệp thông qua quá trình triển khai chương trình bảo hiểm nông nghiệp.
 • Ở Ba Lan, nông nghiệp là ngành thu hút nhiều lao động, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP và ngân sách của Ba Lan. Hiện nay, mức đầu tư cho nông nghiệp tại các trang trại ngày càng lớn, mức độ rủi ro do thời tiết bất thường, thiên tai, dịch bệnh cũng ngày một tăng, do đó bảo hiểm nông nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì, thúc đẩy sản xuất nôn
 • Ở châu Âu, chính sách bảo hiểm nông nghiệp đã được hình thành và triển khai ngay từ những năm đầu thế kỷ XX. Chính sách bảo hiểm nông nghiệp của các nước châu Âu phụ thuộc nhiều vào chính sách kinh tế của các nước và chịu sự điều chỉnh của các quy định về thị trường nội khối ở EU đối với các nước thành viên Liên minh châu Âu. Cho đến nay, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa đượ
 • Hiện nay, trên thế giới, có khá nhiều cách thức khác nhau trong việc nhà nước hỗ trợ tài chính cho tôn giáo như hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ gián tiếp hay thông qua các tổ chức dịch vụ xã hội có liên kết tôn giáo.
 • Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ghi nhận và bảo đảm thực hiện quyền này trong hệ thống pháp luật của mình. Để giám sát các quốc gia thực hiện đúng các cam kết nhân quyền,
 • Ở nhiều nước trên thế giới, việc đăng ký, công nhận và duy trì tư cách pháp nhân của một tổ chức tôn giáo là một trong những vấn đề quan trọng mà các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là những tổ chức mang tính thiểu số hoặc tôn giáo mới, hay phải đối mặt nhất. Ở Mỹ, việc có được tư cách pháp nhân không gặp nhiều khó khăn. Mỹ không yêu cầu phải có giấy phép hay đăng ký đối với
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK