• Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên được tiến hành ở Trung ương vàđịa phương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổchức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhândân cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức nhữngngười ứng
 • Kỹ năng giám sát chuyên đềchuyên sâu trong lĩnh vực đất đai của Đại biểu Hội đồng nhân dân là việc Đạibiểu Hội đồng nhân dân giám sát, theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạtđộng của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng đất đai tạiđịa phương bảo đảm hiệu quả và tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 1.  Khái niệm kỹ năng giám sát chuyên đề tron
 • Nhằm định hướng cho công tácphòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, việc xây dựng “Chiếnlược Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050” theo hướngchủ động thích nghi, nâng cao khả năng ứng phó, giảm thiểu rủi ro do thiên taitiến tới xây dựng một xã hội an toàn hơn trước thiên tai là rất cần thiết vàcấp bách. Muốn vậy, trước hết, những
 • Tại Kỳ họp thứ 10, năm2020 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực ngày 01tháng 01 năm 2022 và thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều;được bố cục lại so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đưa các quy định về bảo vệ các thànhphần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bả
 • Để đảm bảo dân chủ và lựachọn được những người tiêu biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thamgia với tư cách Đại biểu quốc hội thì mỗi cơ quan địa phương và trung ương sẽtiến hành một cuộc hội nghị, gọi là hội nghị hiệp thương.Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam với các tổ chức thành viên được tiến hành ở Trung ương và địa phươn
 • Một số quy định chungvề vấn đề bầu cử cần biết là gì?Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểuHội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọngcủa đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diệncho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồngnhân dân các cấp nhiệm k
 • Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang làm thay đổi các hoạt động KT-XH, mở ra cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các nền kinh tế. Nhiều nước trên thế giới đã và đang xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách để chủ động khai thác lợi ích và vượt qua thách thức từ CMCN 4.0, phát triển mạnh mẽ kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
 • Trong năm 2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tiến hành khảo sát đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân đầu nhiệm kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức với mẫu khảo sát ở 7 tỉnh, thành phố về 2 nội dung: Thực trạng Chương trình bồi dưỡng nhiệm kỳ 2016-2021 và Nhu cầu về nội dung bồi dưỡng nhiệm kỳ 2021-2026
 • Đổi mới tổ chức bộ máy hành chính là yêu cầu đặt ra thường xuyên và liên tục đối với tất cả các nhà nước. Việt Nam, trong hơn 30 đổi mới, đáp ứng yêu cầu chung của hòa nhập quốc tế và yêu cầu quản lý nhà nước, chúng ta không ngừng hoàn thiện, đổi mới bộ máy hành chính.
 • Năm 2019, sau hơn 10 năm triển khai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, trong đó đã tổng kết, đánh giá những ảnh hưởng của thiên tai đến mọi mặt của đời sống xã hội và hệ thống các văn bản pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai hiện nay.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK