• Về cơ bản, các hạn chế của pháp luật BHYT đã được Luật BHYT khắc phục. Quy định về phạm vi đối tượng BHYT tiếp tục được mở rộng và đánh dấu sự phát triển vượt bậc bằng quy định về lộ trình BHYT toàn dân; chế độ hưởng BHYT được mở rộng; pháp luật BHYT cho phép các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia khám chữa bệnh BHYT. Nhờ đó đối tượng tham gia BHYT và các cơ sở khám
 • Việt Nam là một nước đang phát triển, đi lên từ nông nghiệp nông thôn, do đó, ngành nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, quyết định tính đa dạng, quy mô và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, từ khi giành được độc lập đến nay, chính sách đất đai luôn giữ một vị trí quan
 • Quyết định là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND được quy định tại Điều 1, Chương I, Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 2003 “…HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa ph
 • . Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn do nguồn vốn nước ngoài giảm sút, thị trường xuất khẩu thu hẹp, thu hút đầu tư nước ngoài giảm. Một trong những nguyên nhân của sự sụt giảm này là do môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa ổn định với những trở ngại chính, đó là: (1) ổn định kinh tế v
 • Về nguyên tắc HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất trong một công ty, doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích và tài sản của công ty, đảm bảo việc đầu tư thu lãi. Mọi quyết định chiến lược hoạt động của DN phải bắt nguồn hoặc được phê duyệt bởi HĐQT. Quyền lực và vai trò của HĐQT có ảnh hưởng quan trọng đến các hoạt động của công ty, khiến cho thiết chế này xứng đáng được quan tâm liên
 •     Vào ngày 18-6-2014 vừa qua, Luật Đầu tư công đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật, vấn đề vai trò của chính quyền địa phương đối với các quyết định công trình đầu tư công, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình được đặc biệt quan tâm nghiên cứu và thảo luận kỹ. Sau đây là một số phát hiện chính được đ
 •   Trong quá trình thực hiện các cuộc tham vấn với chính quyền địa phương và người dân tại các tỉnh Ninh Thuận, Lào Cai, Nam Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, khi xem xét vai trò của chính quyền địa phương, của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trong quy trình ngân sách, đặc biệt là làm sao để đảm bảo ngân sách được phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả
 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa 13 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) và một số Luật
 • Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về trẻ em của Liên hiệp Quốc được hơn 20 năm. Vừa qua, Việt Nam cũng đã thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013, trong đó, một lần nữa nhấn mạnh quyền con người nói chung, trong đó có quyền của trẻ em. Trong khoản 1, Điều 37 của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tha
 • Hiện nay, chúng ta đang bàn nhiều về một chủ đề rất có ý nghĩa nhưng lại là vấn đề cuối cùng và dường như bị lép vế nhất từ trước tới nay trong xã hội, đó là trẻ em. Chúng ta vẫn nói rất nhiều đến vai trò, ý nghĩa của thế hệ mầm non, của những người kế tục sự nghiệp, của nguồn nhân lực tương lai. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cả một hệ thống biện pháp chăm lo cho trẻ em, chúng
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK