• Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn gópvà quản lý doanh nghiệp?Trả lời:Theo Điều17 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền thành lập, góp vốn, mua cổphần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp được quy định nhưsau:- Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quảnlý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh ngh
 • TheoHiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc hội “giám sát tối cao đốivới hoạt động của Nhà nước”.Vềgóc độ lý luận thì Quốc hội bao gồm tất cả các thiết chế của Quốc hội bao gồm:-Toàn thể Quốc hội tại kỳ họp;-Ủy ban Thường vụ Quốc hội;-Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;-Đoàn đại biểu Quốc hội;-Các đại biểu Quốc hội. Vìthế nếu không có giám sát của Ủy b
 • Chính phủ đã trình Quốc hội thông quaLuật Doanh nghiệp năm 2020 (thay thế  cho Luật Doanh nghiệp năm2014), với các nội dung, quy định nhằm thúc đẩy đổi mới, nâng caohiệu quả quản trị và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có sở hữu Nhànước; sửa đổi khái niệm DNNN và phân định doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100%vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?Trả lời:Theo Điều12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luậtcủa doanh nghiệp được quy định như sau:- Người đại diện theo phápluật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyềnvà nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho
 • Hình thức pháp luật về vận độnghành lang: Trướchết, cần khẳng định rằng việc có quy định pháp lý về vận động chính sách là cầnthiết. Tuy nhiên, một văn bản mang tính pháp luật (ví dụ như Luật/Nghị định vậnđộng chính sách) chắc khó được chấp thuận ở Việt Nam, nhưng có thể nghiên cứucách thức của để có những quy định riêng lẻ về vận động chính sách trong cácvăn bản pháp lý
 • 7. Tập trung thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lượcThể chế kinh tế thịtrường định hướng XHCN từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, đáp ứngnhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Hệ thống pháp luật về kinh tế khá đầy đủ, tạo hành lang pháp lýcho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động và phát triển. Đổimới phương thức quản lý nhà nước, dần xóa bỏ cơ chế
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm,dịch vụ công ích?Trả lời:Theo Điều 9 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền và nghĩa vụ của doanhnghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định nhưsau:- Quyền và nghĩa vụ củadoanh nghiệp quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác có liên quan của LuậtDoanh nghiệp 2020.- Đư
 • Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã làm kinh tế thế giới rơivào suy thoái nghiêm trọng. Trong nước, dịch bệnh COVID-19 cùng với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão, lụt, hạn hán,xâm nhập mặn... đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, gâythiệt hại lớn về người, tài sản, đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn[1]. Dưới sự lãnh đạo củaĐảng, giám sát của Quốc hội,
 • Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp năm 2020) sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành với mục tiêu tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, với 5 cải cách quan trọng gồm: (1) cắt giảm thủ tục hành chín
 • I. Sơ lược về vận động hành lang Chủđề bài viết đặt ra phạm vi thảo luận, nghiên cứu về vận động hành lang vớichính sách, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Được hiểu là văn bảnHiến pháp, Luật, Nghị quyết chứa quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, Pháplệnh và Nghị quyết chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội banhành (Sau đây gọi chung là văn
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK