• Tính hợp pháp là biểu hiện của nguyên tắc pháp chế - một nguyên tắc hiến định. Trong khi tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật thể hiện tính khả thi và hiệu quả cao nhất về kinh tế - chính trị, xã hội. Sức sống và khả năng tồn tại của các văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào tính hợp lý của nó. Văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành chỉ có thể trở
 • Luật tổ chức HĐND và UBND tại Điều 48, Quy chế hoạt động của HĐND tại Điều 6 và Điều 8 có quy định: HĐND các cấp họp thường lệ mỗi năm hai kỳ; ... HĐND có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường. Quy chế hoạt động của HĐND cụ thể hóa những quy định này, cũng đã quy định về trình tự thời gian tiến hành các công việc chuẩn bị kỳ họp, nhưng nhiều bước của quy trì
 • Kiểm toán nhà nước (KTNN) có vai trò rất lớn và vị trí quan trọng trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát tài chính nhà nước. Vai trò của KTNN càng được nâng lên khi nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý, khi Nhà nước không quản lý nền kinh tế bằng biện pháp hành chính mà chuyển sang quản lý và điều hành kinh tế bằng luật pháp và các biện pháp, công cụ quản lý kinh tế. Với tư cách
 • Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
 • Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 30/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
 • Nhà nước Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nhà nước đơn nhất, vì vậy, ngoài việc tổ chức chính quyền trung ương theo mô hình nào, mối quan hệ giữa các thiết chế ở cấp trung ương ra sao thì một trong những vấn đề quan trọng là xác định mô hình tổ chức chính quyền địa phương, mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và cấp trung ương. Để có cơ sở cho việc xây dựng chính
 • Sau một tháng làm việc khẩn trương, với sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; tinh thần làm việc trách nhiệm của các thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự quan tâm theo dõi, giám sát và chia sẻ của đồng bào, cử tri cả nước, hôm nay, Quốc hội đã hoàn
 • Với đa số đại biểu tán thành, sáng 21/6, Quốc hội đã thông qua ba luật, hai nghị quyết, bao gồm Luật quảng cáo, Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật biển Việt Nam, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 • Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 21/6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã chính thức bế mạc. Tại kỳ họp, những vấn đề quan trọng của đất nước, được dư luận quan tâm đã được đưa ra bàn thảo như: Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; v
 • Chiều 20-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 dự án luật gồm: Luật giá, Luật công đoàn sửa đổi, Luật giám định tư pháp, Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Luật xử lý vi phạm hành chính. Với 93,79% đại biểu tán thành, Dự thảo Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Luật này quy định quyền được thông tin về
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK