• Trong hoạt động kinh tế, doanh nghiệp nhà nước luôn phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề bên ngoài môi trường doanh nghiệp. Cùng với việc cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chúng ta có thể hoàn thiện hơn bằng cách tăng cường quản lý khoa học và cải thiện chất lượng hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước.
 • Nâng cao năng lực cá nhân của đại biểu HĐND nhằm giúp họ thực hiện tốt chức năng của mình, có nghĩa là giúp đại biểu HĐND “làm tốt công việc trong bối cảnh, điều kiện hiện tại”.
 • Bảo hiểm xã hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động do mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi quốc gia. (1)   Tại Việt Nam, hệ thống an sinh xã hộ
 • Dầu khí và khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái sinh và cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt. Do đó, chính phủ các nước, đặc biệt là những nước giàu tài nguyên phải hết sức khôn ngoan trong việc sự dụng và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy như thế nào là khôn ngoan?
 • Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, dưới tốc độ phát triển như hiện nay con người vô tình làm ô nhiễm nguồn nước bằng các hóa chất, chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp. Hiến chương châu Âu về nước đã định nghĩa (1): ""Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp
 • Thực trạng doanh nghiệp nhà nước Nếu nói đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, bên cạnh những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân, chúng ta cũng nhận thấy một thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước với việc để thất thoát hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng của Vinashin, Vinalines, siêu lừa Huyền Như… khiến báo giới tốn không bi
 • Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NGOs) đã tồn tại hàng trăm năm trên thế giới dưới nhiều dạng khác nhau. Nguồn gốc xa xưa của NGOs vốn là những nhóm nhỏ làm từ thiện.
 • Quản trị công ty cổ phần, gọi tắt là quản trị công ty, là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty cổ phần.
 • Bài viết này sẽ phân tích những khó khăn, thách thức về năng lực của Hội đồng nhân dân ở ba cấp độ: năng lực cá nhân của đại biểu HĐND; năng lực tổ chức của tập thể HĐND; năng lực thể chế.
 • Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ - NGOs được thể hiện dưới ba hình thức: viện trợ thông qua các chương trình, dự án (viện trợ để thực hiện các chương trình/dự án); viện trợ phi dự án (viện trợ bằng tiền hay hiện vật) và viện trợ khẩn cấp trong trường hợp có thiên tai hoặc tai hoạ khác. Khác với nguồn viện trợ chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi chính phủ
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK