• Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tácthông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử?Trả lời: TheoĐiều 62 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vậnđộng bầu cử được quy định như sau:- Hội đồng bầu cử quốcgia chỉ đạ
 • Luật Đất đai 2013 đã đánh dấu một bước chuyển biến đáng kể trong cơ chế quản lý kinh tế nói chung và trong lĩnh vực đất đai nói riêng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy sau một thời gian áp dụng và thực hiện Luật, nhiều lỗ hổng trong hệ thống chính sách cũng như các điều khoản của Luật đã lộ rõ. Trong Phần 1, bài viết đã nêu một số hạn chế của Luật như: hệ thống chính sách đấ
 • Trong công tác xây dựng và phát triển Đảng hiện nay, công tác cán bộ luôn được coi là yếu tố then chốt, trong đó, việc đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ luôn được lãnh đạo Đảng, nhà nước quan tâm. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về nguyên tắc lập danh sách cử tri?Trả lời: Theo Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốchội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nguyên tắc lập danh sách cử tri được quy định như sau:Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử trivà được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp như sau: Người đang bị tước quyềnbầu cử theo bản
 • Trong Phần 4 cũng là phần cuối của chuyên đề Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020, sẽ đề cập đến những Sửa đổi, bổ sung các quy định để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.
 • Đại biểu dân cử là người đại diện cho cử tri tham gia hoạt động tại nghị trường Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân. Để trúng cử đại biểu Quốc hội/ Hội đồng nhân dân, người ứng cử ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu dân cử theo từng cấp, còn phải tham gia quá trình bầu cử theo quy định của pháp luật. Xây dựng và trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử
 • Câu hỏi: Hội đồng bầu cử quốc gia có cơ cấu, tổ chức hoạt độngnhư thế nào?Trả lời: TheoĐiều 12 Luật bầucử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân 2015, Hội đồng bầu cử quốc giado Quốc hội thành lập, có từ mười lăm đến hai mươi mốt thành viên gồm Chủ tịch,các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Ủyban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trun
 • Trong Phần 1 và Phần 2 của chuyên đề đã nêu cụ thể về những Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương. Phần 3 của bài viết sẽ đề cập đến những Sửa đổi, bổ sung trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.
 • Chính sách đất đai luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là vào những giai đoạn chuyển biến cơ chế quản lý kinh tế có tính chất lịch sử, vì nó không chỉ liên quan đến đời sống của tất cả mọi người mà còn là khâu then chốt trong điều hành vĩ mô với mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật Đất đai 2013 được Quốc hội
 • Mặc dù còn có nhiều quan điểm khác nhau về vai trò của giáo dục và tăng trưởng kinh tế nhưng trong thực tế rõ ràng là chính phủ các nước không thể không đầu tư vào giáo dục, vì khoản đầu tư này tác động dài hạn không chỉ đối với các hoạt động của nền kinh tế mà còn đối với phúc lợi của toàn xã hội. Do đó, những chính sách của Chính phủ để khắc phục những khó khăn trong vi
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK