23/06/2018 08:34 CH
Hội nghị Kỹ năng thảo luận tại Quốc hội (Tháng 4/2012)
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Hội nghị Kỹ năng thảo luận tại Quốc hội:
 1 - Hội nghị thứ nhất được tổ chức tại Cao Bằng từ ngày 16 - 17/4/2012.
 2 - Hội nghị thứ hai được tổ chức tại Bạc Liêu từ ngày 24 - 25/4/2012
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
TỔNG QUAN VỀ THẢO LUẬN TẠI QUỐC HỘI   02/05/2012 10:06:00 SA
TRANH LUẬN Ở QUỐC HỘI   02/05/2012 9:07:00 SA
TỔNG QUAN VỀ THẢO LUẬN TẠI QUỐC HỘI   02/05/2012 9:06:00 SA
KỸ NĂNG THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI   02/05/2012 9:03:00 SA
KĨ NĂNG TRANH LUẬN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI   02/05/2012 8:59:00 SA
Kinh tế Việt Nam 2011 - 2012   02/05/2012 8:58:00 SA
KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2011, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO NĂM 2012   02/05/2012 8:43:00 SA
KINH TẾ VIỆT NAM 2011, QUÝ 1 VÀ TRIỂN VỌNG 2012   02/05/2012 8:42:00 SA
Diễn tập Thảo luận/Tranh luận tại Nghị trường   02/05/2012 8:41:00 SA
MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TRANH LUẬN TẠI QUỐC HỘI   02/05/2012 8:38:00 SA
TRANH LUẬN ĐỂ ĐI ĐẾN ĐỒNG THUẬN   02/05/2012 8:37:00 SA
KHI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU   02/05/2012 8:37:00 SA
Tranh luận về TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC   02/05/2012 8:36:00 SA
Bài học về tranh luận   02/05/2012 8:31:00 SA
Văn hóa tranh luận và vấn đề ngụy biện   02/05/2012 8:30:00 SA
MƯỜI BỐN BÍ QUYẾT TRONG TRANH LUẬN   02/05/2012 8:30:00 SA
PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN TẠI QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT   02/05/2012 8:27:00 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK