• Đó không chỉ là kỳ vọng của đông đảo cử tri mà còn là mục tiêu phấn đấu của các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Điều này đã từng bước được thể hiện rõ ở chính nội dung, hình thức tiếp xúc của các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với cử tri trong thời gian gần đây.
 • Đại biểu dân cử là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; được cử tri gửi gắm sự tín nhiệm khi thực hiện quyền lực nhà nước ở các địa phương và trên phạm vi toàn quốc. Là người được uỷ quyền, người đại biểu có trách nhiệm thông tin, báo cáo cho cử tri biết kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu và làm cầu nối thu thập, phản ảnh ý kiến, nguyện vọng cử tri đến c
 • Trong những năm gần đây, Đoàn ĐBQH và thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ các tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri vẫn còn nhiều vấn đề cần được trao đổi, tổ chức cải tiến, đổi mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này.
 • Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra. Ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Việc đổi mới, nâng cao
 • Đánh giá tác động pháp luật (RIA) được dùng để hỗ trợ lượng hóa những tác động đối với các đối tượng bị điều chỉnh, từ đó hạn chế những quy định kém hiệu quả, giảm tác động xấu đến kinh tế - xã hội nói chung cũng như quyền lợi của Nhà nước và cộng đồng.
 • Tham luận của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2011 - 2016 Có thể khẳng định, trong những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ tiếp tục được đổi mới, nâng c
 • Sau khi Luật bình đẳng giới được ban hành (2006), đã có nhiều văn bản Quy phạm pháp luật được ban hành để quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành việc Lồng ghép giới trong xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật. Theo đó, Lồng ghép giới được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau của quy trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật với các loại văn bản khác nhau (từ luật, pháp lệ
 • Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các văn kiện Đại hội Đảng đã đề ra để góp phần vào việc bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước vững mạnh trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả. Việc thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự cố gắng,
 • Quyền con người là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất trong nền văn hóa của nhân loại. Những giá trị này được hình thành với sự đóng góp của tất cả các quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp và cá nhân con người nói chung chứ không phải sản phẩm riêng của bất cứ quốc gia, dân tộc hay giai cấp nào. Ở Việt Nam bảo đảm quyền con người là một trong những nội dung và cũng l
 • KỲ VỌNG VỀ CÔNG TÁC LẬP PHÁP 22/11/2011  10:57:09 SA
  “Ra đường sợ nhất công nông… Trình luật ngại nhất Quốc hội không nói gì”Câu đầu tiên là một câu “bút tre” phổ biến dân dã đã gần như đồng dao và được dùng để mở đầu cho rất nhiều nỗi sợ…vui vui. Câu thứ hai mạn phép phản ánh phần nào một niềm mong đợi của cử tri với Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nắm giữ quyền lực lập pháp.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK