• Chất vấn và trả lời chất vấn đã trở thành dấu ấn quan trọng nhất của mỗi kỳ họp Quốc hội. Qua các câu hỏi và trả lời, cử tri có thể “chấm điểm” đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ. Nhiều vấn đề bức xúc của cử tri sẽ được các đại biểu Quốc hội đưa ra nghị trường.
 • Thực tế tại các kỳ họp Quốc hội cho thấy, 2-3 ngày chất vấn tại Hội trường vẫn nhắc lại nhiều những vấn đề đã nêu tại các lần chất vấn trước, thậm chí những “câu chuyện cũ” vẫn phải để lại đến kỳ họp sau. Một vài quan chức có thể không hài lòng và cho rằng sự việc nào đó đã được “hỏi” và đã được “trả lời”, nên không cần phải hỏi lại. Nhưng rõ ràng biết rồi không có nghĩa
 • Chất vấn để làm gì? 10/03/2012  01:35:02 CH
  Chất vấn là để làm rõ trách nhiệm. Trách nhiệm thì có nhiều loại và được xác định thông qua những cách thức và thủ tục khác nhau. Trách nhiệm kỷ luật được xác định thông qua hoạt động kiểm tra; trách nhiệm hành chính - thông qua hoạt động thanh tra; trách nhiệm hình sự - thông qua hoạt động điều tra. Chất vấn, như một hình thức giám sát của Quốc hội, không nhằm xác định b
 • Chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp và được coi là công cụ giám sát mạnh nhất của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội được cử tri cả nước thường xuyên quan tâm theo dõi. Đây cũng là cơ hội để đại biểu Quốc hội thể hiện vai trò của mình trước cử tri cả nước nói chung và cử tri ở đơn vị đã bầu cử mình nói riêng. Hoạ
 • Ngày 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký Nghị quyết số 21/2011/QH13 về chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
 • Đổi mới công tác thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri là khâu đầu tiên, quan trọng trong việc lắng nghe ý kiến của cử tri, xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Đây là công việc không dễ trong điều kiện hầu hết đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, bộ máy giúp việc còn mỏng, cơ chế giải quyết còn bất cập. Trong điều kiện đó, mỗi ĐBQH, Đoàn ĐBQH cần gi
 • Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Quốc hôi, Hội đồng nhân dân đươc cử tri cả nước quan tâm trong nhiều năm gần đây, bởi lẽ hoạt động chất vấn sẽ làm rõ hơn trách nhiệm chính trị của người đứng đầu các cơ quan hành pháp ở trung ương và ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng của cả hệ thống bộ máy Nhà nước .
 • Điều 48 Luật Tổ chức QH quy định “ĐBQH có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước QH, dự án pháp lệnh ra trước UBTVQH theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định”. Tham gia xây dựng pháp luật là một hoạt động quan trọng của Đoàn ĐBQH và ĐBQH, song lại có rất ít quy phạm pháp luật quy định về hoạt động xây dựng pháp luật. Hoạt động XDPL của Đoàn ĐBQH và ĐBQH
 • Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là nhiệm vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật. Hình thức, nội dung, địa điểm tiếp xúc cử tri sao cho hợp lý, khoa học có phần đóng góp của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, lên kế hoạch cụ thể để giúp cho đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri như thế nào cho h
 • Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, và đặc biệt là Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 06/2004/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10/9/2004 ban hành Hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri đã quy định rõ vai trò, trách
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK