• Theo Hiến pháp năm 1992 và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và các văn bản pháp luật có liên quan, để thực hiện chức năng giám sát của mình, Quốc hội phải sử dụng các hình thức giám sát như giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, xét báo cáo, chất vấn, thành lập đoàn giám sát tại địa phương và giám sát việc giải quyết đơn thư
 • Để xác định một dự án có nội dung liên quan tới bình đẳng giới hay không trước hết cần phải căn cứ vào phạm vi điều chỉnh của dự án, tức là phải xác định được các quan hệ xã hội cần được dự án điều chỉnh. Những quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án có thể có hiện trạng không có bất bình đẳng giới nhưng lại được dự án quy định thành bất bình đẳng giới, có sự ph
 • Một trong những hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn hiện nay là tâm lý nể nang, ngại va chạm của một số đại biểu HĐND. Các đại biểu khi chất vấn thường ""né"" những vấn đề nhạy cảm mặc dù đó là những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần làm rõ. Nội dung chất vấn thường mang tính chung chung chưa đi thẳng vào cốt lõi vấn đề. Cũng xuất
 • Chất vấn là quyền của đại biểu HĐND được qui định rõ trong trong Điều 41, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Kỳ họp HĐND các cấp đều dành một khoản thời gian nhất định để các đại biểu thực hiện quyền này. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri tại các kỳ họp của HĐND. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhân dân có thể đánh giá được những n
 • Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhân dân có thể đánh giá được những đại biểu mà cử tri đã tin tưởng bầu ra, có thực sự là đại biểu của nhân dân hay không? Đánh giá được trách nhiệm chính trị của thủ trưởng các cấp, các ngành. Những ""c
 • Giám sát của Quốc hội 24/03/2012  12:58:57 CH
  Giám sát là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban và các Ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát, góp phần hoàn t
 • Trong các hoạt động Quốc hội, việc chất vấn và trả lời chất vấn được công chúng theo dõi nhiều nhất vì tính sinh động, hấp dẫn nhằm vào những vấn đề bức xúc mà dư luận đặc biệt quan tâm. Hoạt động chất vấn theo luật định, là một hoạt động giám sát, một hình thức mà qua đó đại biểu Quốc hội thực hiện quyền xem xét việc thi hành pháp luật trong thực tiễn; xem xét việc thực
 • Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp cơ bản và quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới đã được Luật bình đẳng giới quy định. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật bình đẳng giới quy định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới được thực hiện khi “dự án, dự thảo có nội
 • Chất vấn là một hoạt động được sử dụng để đặt vấn đề hỏi một cơ quan chính quyền về một điều thắc mắc và yêu cầu trả lời, theo quy định của Điều 2, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 chất vấn được hiểu là một hoạt động giám sát, trong đó đại biểu Quốc hội nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và
 • Trình bày nội dung chất vấn thực chất là trình bày một câu hỏi và yêu cầu người bị chất vấn giải đáp. Nhưng khác với dạng các câu hỏi của một thính giả đối với một diễn giả thông thường, các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng thường hướng đến việc xác định trách nhiệm của Bộ trưởng nên đại biểu thường phải diễn giải thêm các vấn đề liên quan đến nội
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK