• Thảo luận luôn gắn liền với tranh luận nhằm giúp các đại biểu Quôc hội trao đổi quan điểm của mỗi người liên quan đến một số chủ đề cụ thể; nêu ý kiến phản biện đối với các nội dung chính sách chưa đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các nhóm đối tượng; trong đó có các nhóm cử tri mà mình là người đại diện. Qua đó, đại biểu có thể tìm kiếm thêm thông tin bổ sung liên quan đến ch
 • TRANH LUẬN NHỮNG BÍ QUYẾT 21/04/2012  10:16:08 SA
  Cách tốt nhất để tránh một cuộc tranh luận là đừng để nó xảy ra. Tuy nhiên điều này là rất khó, và nếu bạn thường xuyên né tránh các cuộc tranh luận thì mọi người có thể cho rằng bạn yếu kém về năng lực và không dám tin vào những giá trị của riêng mình đồng thời không có quan điểm riêng vì thế hãy lựa chọn và tham gia các cuộc tranh luận mà bạn cho là thực sự có ích. Hãy
 • Quốc hội là một thiết chế mà qua hoạt động tranh luận nhằm tìm ra sự đúng đắn trong sự quyết định. Đối với quốc hội một số nước, đây thậm chí là chức năng cơ bản nhất. (ở ta thuật ngữ thường được sử dụng là thảo luận, chứ chưa phải tranh luận). Trong tranh luận, dựa trên những lý lẽ dẫn dắt để đi đến những kết luận – đó là lập luận. Có hai loại lập luận: Lập luận
 • Tranh luận của Đại biểu Quốc hội là sự trao đổi các ý kiến khác nhau, của các chủ thể khác nhau trong phiên họp về các nội dung, vấn đề được đưa ra bàn và quyết định ở Quốc hội. Đây là một bước không thể thiếu được trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút quyết định. Qua tranh luận, các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ được phân tích, mổ xẻ kỹ, nhiều chiều, làm cơ sở v
 • THẢO LUẬN TẠI QUỐC HỘI 17/04/2012  12:48:32 CH
  Thảo luận là trao đổi ý kiến về một vấn đề có phân tích lý lẽ. Còn theo Từ điển tiếng Việt thì “tranh luận” là: “Bàn cãi để tìm ra lẽ phải”. Điểm khác biệt cơ bản giữa “thảo luận” và “tranh luận” là “thảo luận” là “để trao đổi ý kiến”, chứ không phải “bàn cãi”; thảo luận nhấn mạnh đến yêu cầu phải “có phân tích lý lẽ”.Thảo luận tức là có sự trao đổi ý kiến giữa các bên vớ
 • Trong thảo luận có nhiều đại biểu cùng tham gia tranh luận một hoặc nhiều vấn đề, còn trong chất vấn tranh luận diễn ra trong quá trình đối thoại giữa người chất vấn và người bị chất vấn. Trong hoạt động nghị trường Quốc hội, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của đại biểu là thảo luận báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chương trình nghị sự của kỳ họp đã được thông
 • Thảo luận là sự trao đổi ý kiến giữa các bên, thảo luận ở hội trường, ở đoàn, ở tổ, có nhiều người nghe, như vậy khi tham gia thảo luận không nên “tập đọc”, người nghe dễ chán. Muốn trình bày hấp dẫn thì phải tự ta viết ra, tự ta trình bày, còn nếu có người khác chuẩn bị bài thảo luận cho mình thì đại biểu cần phải tập trung nghiên cứu kỹ trước khi tham gia thảo luận, nếu
 • Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những hoạt động giám sát quan trọng, trực tiếp nhất trong mỗi kỳ họp HĐND, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri; đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền nhà nước trước HĐND, cử tri và nhân dân. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐN
 • Tranh luận là một hoạt động có tính thường xuyên của ĐBQH tại các kỳ họp, trong quá trình thực hiện các chức năng lập pháp, quyết định và giám sát cả trước, trong và sau các kỳ họp của Quốc hội. Tranh luận là một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, tính đúng đắn và khả thi của các chính sách, luật pháp được cơ quan dân cử xem xét ban hành vì tất cả các khía cạnh của
 • Tại các kỳ họp, Quốc hội sẽ bàn thảo, gỡ rối cả một núi các vấn đề quốc kế dân sinh, nhất là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Trong khi đó, thời gian họp sẽ rút ngắn đi khá nhiều. Tranh luận tại Quốc hội như thế nào đây để làm sáng tỏ các vấn đề bộn bề trên bàn nghị sự? Trên thực tế, nếu thiếu tranh luận, quá trình ra quyết sách có nguy cơ diễn ra mù mờ, cảm tính. Nh
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK