• Hợp tác giữa nhà nước với các tổ chức xã hội và người dân là đòi hỏi khách quan trong cuộc chiến chống tham nhũng. Trong đó, nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến việc đề cao vai trò theo dõi, đo lường, đánh giá độc lập của các thiết chế xã hội và người dân về tình trạng tham nhũng.
 • Tố cáo là quyền cơ bản của công dân, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý nhà nước, ổn định tình hình kinh tế - xã hội và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật. Để giúp công dân thực hiện tốt quyền tố cáo của mình, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, pháp luật về bảo vệ người tố cáo.
 • Nhà nước ta đã ban hành năm bản Hiến pháp trong các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Trong bản Hiến pháp đầu tiên (1946), chưa có quy định nào về tố cáo. Tuy nhiên, kể từ Hiến pháp năm 1959, vấn đề tố cáo và bảo vệ người tố cáo được đề cập cụ thể hơn.
 • Các biện pháp phòng vệ thương mại đã được pháp điển hóa trong Chương IV Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương, gồm các Điều từ Điều 68 đến Điều 102, Chính phủ đã nghiên cứu để rút gọn các vấn đề có quy định tương tự nhau đồng thời đã bóc tách và đưa những nội dung mang tính nguyên tắc và quan trọng, cần phải quy định tại Luật, đáp ứng yêu cầu cô đọng, bao quát hơn so với 03 P
 • Các biện pháp hành chính trong quản lý ngoại thương là nội dung rất quan trọng liên quan đến chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương đã quy định rõ các biện pháp áp dụng trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam gồm 7 nhóm bao gồm: cấm, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; hạn chế xuất khẩu,
 • Tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội XIV ngày 17/3/2017 vừa qua, một trong những vấn đề còn gây tranh cãi đối với Dự thảo Luật Quy hoạch đó là: “Tính khả thi” của Luật này. Trong khi đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định Luật Quy hoạch hoàn toàn có thể thực hiện được thì đại diện của Ủy ban Tư pháp còn băn khoăn về tính khả thi của Luật Quy hoạch
 • Quản lý và xử lý nước thải công nghiệp trong quá trình sản xuất công nghiệp là một yêu cầu cấp thiêt, nhất là trong giai đoạn các ngành công nghiệp và dân số tăng nhanh. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, hơn 70% chất thải công nghiệp chưa qua xử lý được xả vào nguồn nước và gây ô nhiễm nguồn nước cấp. Bài viết sẽ giới thiệu cách thức quản lý và xử lý nước thải công nghiệp
 • Dân chủ với tư cách là một hệ thống Nhà nước, dựa trên sự đồng tình của dân chúng. Sự cam kết với những nguyên tắc Nhà nước dân chủ và sự tôn trọng quyền con người là đặc tính mà các nước phát triển đã và đang hướng tới.
 • Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài đã xuất hiện với phương thức, thủ đoạn phạm tội đa dạng, tinh vi hơn khiến công tác phòng, chống tham nhũng càng khó khăn.
 • Rửa tiền là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách hợp pháp hóa cho các khoản tiền hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội. Do sự bành trướng của nạn tham nhũng ở nhiều quốc gia, nạn buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn cầu, cùng với đó là các tổ chức khủng bố quốc tế với khả năng tài chính và nhu cầu cung cấp tiền cho mạng lưới khủng bố, đã khiến việc rửa
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK