• Trong xu thế tự do hoá thương mại ngày càng mạnh mẽ, khi các nước buộc phải cam kết không áp dụng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo hộ sản xuất trong nước thì các biện pháp phòng vệ thương mại (trường hợp ngoại lệ được pháp luật WTO cho phép), trong đó có chống bán phá giá, tự vệ, chống trợ cấp (gọi tắt là phòng vệ thương mại) được coi là các công cụ hữu hiệ
 • Các quy định hiện hành về thương mại biên giới chưa xác định rõ nội hàm của khái niệm thương mại biên giới, mặc dù khái niệm này là căn cứ để xác định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của hoạt động thương mại biên mậu, đồng thời cũng là căn cứ xác định đối tượng được áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động thương mại biên mậu.
 • Tham nhũng là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng, không chỉ ở nước ta mà ở hầu hết các nước trên thế giới. Ở nước ta, Luật Phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã phát huy hiệu quả, hiệu lực của mình; việc xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng đã được chú trọng quan tâm. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta vẫ
 • Tham nhũng là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng, không chỉ ở nước ta mà ở hầu hết các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, sau một thời gian thực hiện, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đã tổ chức tổng kết việc thi hành để có những sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn cho việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chính vì vậy,
 • Thủy lợi có một vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân; góp phần quyết định vào việc lưu giữ, bảo vệ, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn nước ngọt. Vì vậy, cùng với việc quy định cụ thể về chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác, vận hành cô
 • Trên thế giới, phần lớn các công trình thủy lợi được xây dựng bằng vốn ngân sách quốc gia. có khác nhau khá lớn về thủy lợi phí giữa các quốc gia, thậm chí giữa các vùng miền khác nhau trong một nước. Sự khác nhau này phản ánh mục tiêu sử dụng khác nhau, mức độ sẵn có của nguồn nước, các hệ thống thủy nông với nguồn và kỹ thuật sử dụng, khai thác và cấp nước khác nhau. Kh
 • Thực tế, nhà nước có nhiều vai trò khác nhau đối việc hỗ trợ các doanh nghiệp. Trước hết, nhà nước cần phải điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triên ổn định. Nhà nước cũng cần đưa ra các chính sách tốt bởi các chính sách sẽ ảnh hưởng lớn đến sự lớn mạnh của doanh nghiệp.
 • Điều 8 của Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) đưa ra 3 nhóm người được trợ giúp pháp lý. Việc lựa chọn 3 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp pháp lý cần phải được nghiên cứu kỹ. Bài viết sẽ giới thiệu một số quy định về người được hưởng trợ giúp pháp lý trong pháp luật của một số nước, từ đó đưa ra một số gợi ý trong việc xây dựng quy định về người được hưởng trợ giúp
 • Trợ giúp pháp lý được hiểu là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Trợ giúp pháp lý
 • Lịch sử ngành đường sắt Việt Nam kể từ khi tiếp quản đường sắt Pháp, đến nay ĐSVN chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, trải qua các tên gọi khác nhau nhưng vẫn áp dụng hai mô hình vận hành cơ bản: (i) mô hình phân tách theo chiều ngang thời Ban QLĐS, Quận ĐS, Tổng Cục ĐS, theo đó, mạng ĐS chia làm 3 khu vực quản lý toàn diện cả hạ tầng và vận tải và (ii) áp dụng mô hìn
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK