• Với xu thế hiện nay, ngày càng nhiều quốc gia coi công nghệ thông tin và truyền thông là một phương tiện đầy hứa hẹn để tăng cường mối quan hệ Nhà nước – Công dân. Mặc dù quy mô sử dụng khác nhau, song rất nhiều Nhà nước đang có bước đi để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính công và khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong cả xã hội.
 • Tham vấn được nhìn nhận là một mối quan hệ hai chiều trong đó công dân cung cấp những phản hồi cho nhà nước. Trước khi yêu cầu phản hồi, nhà nước cần xác định rõ vấn đề cần công chúng đóng góp ý kiến và cung cấp thôg tin cho công chúng về vấn đề đó. Nhà nước xác định vấn đề, đưa ra các câu hỏi và quản lý việc tiếp nhận ý kiến của công chúng.
 • Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đều đã quy định về cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại.
 • Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương do Bộ Công thương chủ trì biên soạn, lần đầu tiên được xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 14; được tiếp tục thảo luận tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 09/01/2017 và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 14. Mặc dù được xây dựng với tinh thần khắc phục được những hạn chế còn tồn tạ
 • Trong xu thế tự do hoá thương mại ngày càng mạnh mẽ, khi các nước buộc phải cam kết không áp dụng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo hộ sản xuất trong nước thì các biện pháp phòng vệ thương mại (trường hợp ngoại lệ được pháp luật WTO cho phép), trong đó có chống bán phá giá, tự vệ, chống trợ cấp (gọi tắt là phòng vệ thương mại) được coi là các công cụ hữu hiệ
 • Các quy định hiện hành về thương mại biên giới chưa xác định rõ nội hàm của khái niệm thương mại biên giới, mặc dù khái niệm này là căn cứ để xác định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của hoạt động thương mại biên mậu, đồng thời cũng là căn cứ xác định đối tượng được áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động thương mại biên mậu.
 • Tham nhũng là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng, không chỉ ở nước ta mà ở hầu hết các nước trên thế giới. Ở nước ta, Luật Phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã phát huy hiệu quả, hiệu lực của mình; việc xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng đã được chú trọng quan tâm. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta vẫ
 • Tham nhũng là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng, không chỉ ở nước ta mà ở hầu hết các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, sau một thời gian thực hiện, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đã tổ chức tổng kết việc thi hành để có những sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn cho việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chính vì vậy,
 • Thủy lợi có một vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân; góp phần quyết định vào việc lưu giữ, bảo vệ, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn nước ngọt. Vì vậy, cùng với việc quy định cụ thể về chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác, vận hành cô
 • Trên thế giới, phần lớn các công trình thủy lợi được xây dựng bằng vốn ngân sách quốc gia. có khác nhau khá lớn về thủy lợi phí giữa các quốc gia, thậm chí giữa các vùng miền khác nhau trong một nước. Sự khác nhau này phản ánh mục tiêu sử dụng khác nhau, mức độ sẵn có của nguồn nước, các hệ thống thủy nông với nguồn và kỹ thuật sử dụng, khai thác và cấp nước khác nhau. Kh
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK