• Ở nướcta, đại biểu dân cử trước hết đại diện cho nhân dân nơi bầu ra mình, có nghĩavụ thể hiện nguyện vọng và ý chí của nhân dân ở nơi đó, giữ mối liên hệ giữa cơquan đại diện với nhân dân, chịu trách nhiệm báo cáo công tác của cơ quan đạidiện trước nhân dân (bị cử tri bãi miễn) nếu không đáp ứng được sự tín nhiệmcủa nhân dân. Việc tổ chức đơn vị bầu cử có ý nghĩa chính t
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về Phục hồi chức năng?Trả lời:Căn cứ Điều 68 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Phục hồichức năng được quy định như sau:1.Nguyên tắc thực hiện các hoạt động phục hồi chức năng bao gồm:-Phòng ngừa và giảm ảnh hưởng của khuyết tật; khám phát hiện để can thiệp phụchồi chức năng sớm;-Đánh giá nhu cầu sử dụng các biện pháp can thiệp phục h
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về Khám bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh vàkê đơn thuốc?Trả lời:Căn cứ Điều 62 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Khám bệnh,chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc được quy định như sau:1.Việc khám bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc phải tuân thủquy định về chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 • Luậtnăm 2015 bổ sung quy trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh với nhiệm vụ trọngtâm là xây dựng nội dung, đánh giá tác động của chính sách trước khi soạn thảovăn bản. Việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh được thực hiện trong quátrình lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm của Quốc hội. Trên cơsở số liệu thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy, từ khi Luật
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?Trả lời:Căn cứ Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, quyền củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh đượcquy định như sau:1.Thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.2.Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây: -Vượt quá khả năng
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về đình chỉ hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh?Trả lời:Căn cứ Điều 55 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, đình chỉhoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toànbộ hoạt động trong các trường hợp sau đây:- Xảy ra sự cố y khoa tại cơ sở khá
 • 1.Ban hành các kế hoạch triển khai, văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành Luật năm2015 và Luật năm 2020Saukhi Luật năm 2015 và Luật năm 2020 được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủđã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phươngtrong công tác triển khai thi hành Luật. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chínhphủ giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về cấp mới giấy phép hoạt động của người hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh?Trả lời:Căn cứ Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, cấp mớigiấy phép hoạt động đối với người hành nghề khám bệnh, chữabệnh được quy định như sau:1. Cấp mới giấy phép hoạt động được áp dụng đối với cáctrường hợp sau đây:- Cơ sở khám bệnh, chữabệnh lần đầu tiên
 • 1. Đặt vấn đề Trong suốt quá trình lãnhđạo cách mạng, Đảng ta rất quan tâm giải quyết, xử lý mối quan hệ giữa Đảng,Nhà nước và Nhân dân. Nhất là từ sau khi tiến hành đổi mới, Đảng ta đã xác địnhvà coi mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ là cơ chếvận hành của thể chế chính trị - xã hội mang tính đặc thù ở Việt Nam. Đây là mốiquan hệ biện chứng,
 • Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về nghĩa vụ đối với xã hội của người hành nghềkhám bệnh, chữa bệnh?Trả lời:Căn cứ Điều 47 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, nghĩavụ đối với xã hội của người hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh đượcquy định như sau:1.Tham gia cấp cứu, bảo vệ sức khỏe và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.2.Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức ng
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK