• Chất vấn 23/02/2010  10:35:46 SA
  Ít có hoạt động nào khác của Nhà nước lại giành được sự quan tâm sâu sắc như các phiên chất vấn của Quốc hội. Đó là các phiên họp của hy vọng và của tâm tư. Hy vọng là về sự cải thiện sau những lời hứa hẹn. Tâm tư là vì mong muốn thì bao giờ cũng lớn hơn khả năng thực tế của nghị trường.
 • Chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được tiến hành được hai lần, từ phiên thứ bảy. Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại, ĐBQH Khóa XI Nguyễn Ngọc Trân- người đã từng có rất nhiều chất vấn gai góc trong các nhiệm kỳ trước có đã có bài viết nhìn từ hai phiên chất vấn trên và từ kỳ họp thứ hai của Quô
 • Giám sát và ra quyết định của HĐND là hoạt động quan trọng của cơ quan dân cử địa phương. Nhưng làm thế nào để hoạt động này đạt hiệu quả cao là trăn trở của đại biểu HĐND các địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đó, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức 3 Hội nghị tại 3 miền để tập huấn cho đại biểu HĐND các địa phương về kỹ năng, về cách thức để HĐND giám sát và ra qu
 • Hoạt động giám sát của HĐND 08/02/2010  09:45:24 SA
  Luật tổ chức HĐND và UBND tại các điều 1, 29, 30 và 31 không cung cấp thông tin định nghĩa trực tiếp giám sát là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu, trước tiên, giám sát là một chức năng luật định, tức là gắn với quyền hạn và là trách nhiệm của HĐND. Chức năng được bảo đảm bởi một số hình thức hoạt động và công cụ đặc thù, cách làm đặc thù của HĐND. Vai trò giám sát là nói tới v
 • Để giám sát của HĐND và đại biểu HĐND được tốt hơn, có thể vận dụng một số kinh nghiệm sau đây: Thứ nhất, giám sát cần có thông tin. Kinh nghiệm từ những cuộc giám sát thành công cho thấy, để giám sát đạt hiệu quả cao thì việc thu thập thông tin là rất cần thiết. Các cuộc giám sát thành công đều bắt đầu từ việc nắm chắc thông tin và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên,
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK