• Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, việc các số liệu “nợ xấu” được hình thành từ trước chứ không phải bây giờ mới có. “Lý do số liệu nợ xấu khác nhau xuất phát từ việc các tổ chức tín dụng báo cáo. Năm 2000, các tổ chức quốc tế đánh giá nợ xấu của VN trên 30% khiến NHNN phải đánh giá lại và sau này khi Việt Nam gia nhập thế giới thì các tổ chức tín dụng nước ngoài cũng đá
 • Sáng ngày 20/8/2012, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trình bày tại kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh, gồm 6 chương, 42 điều; nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, kỹ năng quân sự cần thiết, góp phần đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầ
 • Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tổ chức các cuộc làm việc với các Bộ, ngành để thống nhất ý kiến về từng vấn đề mang tính chuyên ngành. Dự án Luật Thủ đô đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của các Bộ, ban ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và ngày
 • Báo cáo khái quát về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, những năm qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã phát huy vai trò và ý nghĩa quan trọng trong đời sống của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, ngăn ngừa kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, ổn định trật tự, an toàn xã hội, đồng thời giảm bớt
 • Liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định gia hạn nộp thuế, quan điểm của Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS – cơ quan thẩm tra dự luật) và cơ quan soạn thảo còn khác nhau. Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, trong nhiều năm gần đây, việc thường xuyên áp dụng biện pháp gia hạn nộp thuế đã gây ảnh hưởng, khó khăn trong c
 • Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và huyện, tại các Điều 29 và 32 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đều quy định có báo cáo thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân trước khi Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua. Hoạt động thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân được tiến hành rất bài bản về thời gian, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, … Tuy nhiên,
 • Giám sát là việc Quốc hội, HĐND, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, HĐND theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, HĐND pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, củ
 • Nhiều địa phương trong cả nước đã thiết lập đường điện thoại trong kỳ họp HĐND để nhân dân, cử tri địa phương gọi điện đóng góp ý kiến thông qua chuyên viên của Văn phòng HĐND trực, ghi ý kiến của cử tri và chuyển lên Thường trực HĐND – Chủ tọa kỳ họp, Đoàn thư ký để xử lý. Hoạt động này, được gọi ngắn gọn là “đường dây nóng”. Từ kinh nghiệm và kết quả đạt được qua sử dụn
 • Kỳ họp là hoạt động quan trọng và tập trung của Hội đồng nhân dân. Đây là nơi tập hợp, phản ánh bức xúc, kiến nghị của cử tri; nơi quyết định những chủ trương chính sách, biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển; nơi tiến hành giám sát, thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng kỳ họp được đặt lên hàng đầu của sự quan tâm. Quan tâm đế
 • PHÂN LOẠI NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND 29/07/2012  07:26:55 SA
  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND không liệt kê cụ thể nghị quyết nào của HĐND là nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, nhưng dựa vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 hướng dẫn thi thành Luật thì có thể xác định những nghị quyết của HĐND sau không chứa quy phạm:
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK