• Đại biểu Lê Thị Nga đoàn Thái Nguyên chất vấn Bộ trưởng KHĐT Bùi Quang Vinh: thứ nhất Báo cáo Chính phủ số 145/2012 có nêu về quản lý giám sát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong cùng thời kỳ theo thẩm định của Bộ quản lý ngành và cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư 5 năm đố
 • Sáng 12/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012, đa phần các đại biểu tán thành gói giải pháp theo đề xuất của Chính phủ, song cho rằng nên triển khai sớm hơn và cần mở rộng phạm vi hỗ trợ hơn so với tờ trình gửi Quốc hội.
 • Theo ĐB Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh, 5 dự án vừa trình bày đúng là bức xúc, cần thiết nhưng nếu ta nhìn nó trong tổng thể tất cả dự án đã trình để ta xem xét theo tinh thần tư tưởng Nghị quyết trung ương 3 của Đảng là tái cấu trúc đầu tư theo ưu tiên nào, theo tiêu chí nào thì chưa rõ cho nên là điều rất khó. Tôi đề nghị thứ nhất là Chính phủ thêm 5 dự án, tức là tiền t
 • Trong quá trình phân bổ nguồn trái phiếu Chính phủ từ năm 2011 đến 2015, Chính phủ, QH đã cân nhắc rất kỹ. Tại sao chúng ta phát sinh thêm vấn đề bổ sung trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm? Khi nghe Chính phủ đề nghị bổ sung 5 dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015, các ĐBQH đều đồng tình vì sự cần thiết, cấp thiết của 5 dự án.
 • Báo cáo kinh tế - xã hội đầu kỳ họp của Chính phủ với nhận định đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế khiến các ĐB hết sức quan ngại. Tốc độ tăng trưởng GDP quý I năm nay chỉ đạt 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (5,57%) và năm 2010 (5,84%). Trong đó công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 2,94%. Các chính sách tài khoá thắt chặt, chính sách tiền tệ c
 • Nội dung Đề án mang nhiều định tính thể hiện sự mong muốn hay lựa chọn phát triển nhưng có ít định luợng, nhất là các mục tiêu về chất lượng phát triển. Hầu như không có số liệu phát triển trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai nên thực ra rất khó đánh giá, phân tích chất lượng của Đề án và nhất là không chỉ rõ nguồn lực tài chính để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của
 • Tại phiên thảo luận, phần lớn ý kiến đại biểu cho rằng, trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, việc điều hành của Chính phủ để đạt 15 trên tổng số 22 chỉ tiêu đề ra là sự cố gắng lớn và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Trong đó, đáng chú ý là giữ được tốc độ tăng trưởng khá, lạm phát được kiềm chế, xuất khẩu tiếp tục tăng, đặc biệt an
 • Nông nghiệp, nông thôn, nông dân được nói đến nhiều năm nay. Chính phủ, các cấp, các ngành đã tập trung đầu tư và có nhiều chính sách đầu tư cho lĩnh vực này, tuy nhiên, vẫn chưa đạt được hiệu quả cao nhất. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu phân tích, kiến nghị giải pháp trong buổi thảo luận tại hội trường sáng 27-10 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 nă
 • Hầu hết các đại biểu cho rằng, đầu tư công cho tam nông thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng được tăng cường và hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại; bảo đảm an ninh lương thực; từng bước giải quyết việc làm, xóa đói, giảm n
 • Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI, một trong số nhóm vấn đề cơ bản cần hiến định là nhóm vấn đề về quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Trong đó, nghiên cứu có cơ chế cụ thể để đảm bảo thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trong tổ chức và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK