• Thực tế, công tác giám sát của HĐND tỉnh Bình Định thời gian qua chưa nhiều và sâu đối với một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ và chất lượng công trình, sử dụng vốn, thu chi ngân sách, cải cách hành chính... Trong giám sát chưa có biện pháp hiệu quả để phát hiện được hết những vấn đề đối tượng được giám sát kh
 • Sáng 22/5 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 sau khi nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quốc hội đã tiến hành thảo luận. Các đại biểu đều cho rằng cần thiết phải có Luật về ph
 • Hôm nay, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII. Thay mặt ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị trong Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc
 • Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, trong đó có việc xem xét báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012 và Đề án tổ
 • Sau các kỳ họp, ĐBQH tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa phương mình ứng cử. Đó là công việc quen thuộc, trách nhiệm phải thực hiện của các đại biểu dân cử trước và sau kỳ họp. Nhưng với các Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi danh chính ngôn thuận để các ĐBQH gặp gỡ người đã bầu ra mình thì dường như không gian hành chính của Hội nghị chỉ đáp ứng yêu cầu về thủ tục, lễ nghi chứ k
 • Tiếp xúc cử tri- bài toán khó 16/05/2012  03:36:57 CH
  Các cuộc tiếp xúc cử tri cả trước và sau kỳ họp Quốc hội' đều do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Đây là tổ chức tập hợp tất cả các lực lượng và tầng lớp của xã hội, vì vậy có rất nhiều thuận lợi trong việc điều phối các các hoạt động liên quan đến cử tri.Xét về tính chất, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp là để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; sau kỳ họp là để báo
 • Đối với các báo cáo, tờ trình mang tính chất định kỳ, các Ban thường chủ động tổ chức giám sát, làm việc với các ngành, các địa phương theo chương trình giám sát và kế hoạch của mình. Căn cứ vào tình hình giám sát thực tế ở các ngành và cơ sở...kết hợp với việc nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh, đối chiếu với chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm đã xác định trong nghị quyết của HĐN
 • Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7.5, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị lần này, Trung ương tập trung bàn một số nội dung quan trọng, gồm: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung; Tổng
 • TRANH LUẬN Ở QUỐC HỘI 08/05/2012  05:00:12 CH
  Có nhiều định nghĩa về dân chủ trong khoa học chính trị hiện đại. Trong đó đáng chú ý là định nghĩa: dân chủ là việc chính sách, pháp luật được hình thành trên cơ sở ý chí của đa số; chính kiến xã hội được hình thành trên cơ sở của tranh luận xã hội. Với cách hiểu như vậy thì Quốc hội là thiết chế quan trọng hàng đầu đối với dân chủ. Quốc hội vừa là công cụ để xác lập ý c
 • Ngày 04 và 05 tháng 5 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 8 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK