• Nhằm hướng tới mục tiêu cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội, đảm bảo hài hòa với quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là khi Luật Bảo hiểm xã hội đang được sửa đổi, bài viết xin phân tích và đề xuất một số nội dung sửa đổi về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; điều kiện hưởng lương hưu; điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng; và mức bình quân tiền l
 • Bảo hiểm xã hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động do gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, việc chăm lo xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã
 • Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được Chính phủ chủ trì soản thảo, vấn đề mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được đặc biệt nhấn mạnh.
 • Mặc dù nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của Việt Nam đã tăng từ 6,3 nghìn tỷ năm 2001 lên 89,6 nghìn tỷ năm 2012, nhưng chỉ 47% tổng số doanh nghiệp đóng bảo hiểm bắt buộc (trong năm 2010). Thực tế, từ năm 2012, Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số, nghĩa là nhóm người trên 60 tuổi chiếm hơn 10% tổng dân số, sớm hơn 5 năm so với dự kiến
 • Về cơ bản, các hạn chế của pháp luật BHYT đã được Luật BHYT khắc phục. Quy định về phạm vi đối tượng BHYT tiếp tục được mở rộng và đánh dấu sự phát triển vượt bậc bằng quy định về lộ trình BHYT toàn dân; chế độ hưởng BHYT được mở rộng; pháp luật BHYT cho phép các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia khám chữa bệnh BHYT. Nhờ đó đối tượng tham gia BHYT và các cơ sở khám
 • Việt Nam là một nước đang phát triển, đi lên từ nông nghiệp nông thôn, do đó, ngành nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, quyết định tính đa dạng, quy mô và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, từ khi giành được độc lập đến nay, chính sách đất đai luôn giữ một vị trí quan
 • Quyết định là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND được quy định tại Điều 1, Chương I, Luật Tổ chức HĐND - UBND năm 2003 “…HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa ph
 • . Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn do nguồn vốn nước ngoài giảm sút, thị trường xuất khẩu thu hẹp, thu hút đầu tư nước ngoài giảm. Một trong những nguyên nhân của sự sụt giảm này là do môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa ổn định với những trở ngại chính, đó là: (1) ổn định kinh tế v
 • Về nguyên tắc HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất trong một công ty, doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích và tài sản của công ty, đảm bảo việc đầu tư thu lãi. Mọi quyết định chiến lược hoạt động của DN phải bắt nguồn hoặc được phê duyệt bởi HĐQT. Quyền lực và vai trò của HĐQT có ảnh hưởng quan trọng đến các hoạt động của công ty, khiến cho thiết chế này xứng đáng được quan tâm liên
 •     Vào ngày 18-6-2014 vừa qua, Luật Đầu tư công đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật, vấn đề vai trò của chính quyền địa phương đối với các quyết định công trình đầu tư công, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình được đặc biệt quan tâm nghiên cứu và thảo luận kỹ. Sau đây là một số phát hiện chính được đ
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK