• Theo quy định của pháp luật, giữa hai kỳ họp HĐND, các đại biểu HĐND có thể đề xuất được tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú hoặc tại cơ quan, đơn vị mà đại biểu quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế ít có đại biểu thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy, thông qua các kỳ họp HĐND, các buổi tập huấn về kỹ năng cho đại biểu HĐND, Thường trực HĐND yêu cầu các đại biểu chủ động thự
 • Hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường mối quan hệ với cử tri là một hoạt động thường xuyên và không thể thiếu của đại biểu dân cử. Theo quy định hiện hành Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức việc tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử. Mặt trận tổ quốc và các cơ quan, tổ chức chỉ là hỗ trợ, giúp đỡ các đại biểu dân cử gặp gỡ và t
 • Qua theo dõi thực tiễn hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND từ nhiều năm nay, việc tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp là khá nề nếp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đại biểu với cử tri cũng như chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu còn nhiều vấn đề phải bàn và phải tiếp tục nâng cao. Công tác phối hợp tổ chức cũng như trình độ, các
 • Tiếp xúc cử tri là một trong những nội dung mà cả đại biểu dân cử và cử tri đều quan tâm để cả hai đều làm tốt vai trò của mình. Việc đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri, ngoài việc lắng nghe ý kiến của cử tri, còn có nhiệm vụ trao đổi, truyền đạt kết quả làm việc của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân tới người dân, tham gia phổ biến pháp luật, giải thích ý nghĩa những quyết đ
 • Đó không chỉ là kỳ vọng của đông đảo cử tri mà còn là mục tiêu phấn đấu của các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Điều này đã từng bước được thể hiện rõ ở chính nội dung, hình thức tiếp xúc của các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với cử tri trong thời gian gần đây.
 • Đại biểu dân cử là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; được cử tri gửi gắm sự tín nhiệm khi thực hiện quyền lực nhà nước ở các địa phương và trên phạm vi toàn quốc. Là người được uỷ quyền, người đại biểu có trách nhiệm thông tin, báo cáo cho cử tri biết kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu và làm cầu nối thu thập, phản ảnh ý kiến, nguyện vọng cử tri đến c
 • Trong những năm gần đây, Đoàn ĐBQH và thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ các tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri vẫn còn nhiều vấn đề cần được trao đổi, tổ chức cải tiến, đổi mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này.
 • Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra. Ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Việc đổi mới, nâng cao
 • Đánh giá tác động pháp luật (RIA) được dùng để hỗ trợ lượng hóa những tác động đối với các đối tượng bị điều chỉnh, từ đó hạn chế những quy định kém hiệu quả, giảm tác động xấu đến kinh tế - xã hội nói chung cũng như quyền lợi của Nhà nước và cộng đồng.
 • Tham luận của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2011 - 2016 Có thể khẳng định, trong những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ tiếp tục được đổi mới, nâng c
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK