• Trong các hoạt động Quốc hội, việc chất vấn và trả lời chất vấn được công chúng theo dõi nhiều nhất vì tính sinh động, hấp dẫn nhằm vào những vấn đề bức xúc mà dư luận đặc biệt quan tâm. Hoạt động chất vấn theo luật định, là một hoạt động giám sát, một hình thức mà qua đó đại biểu Quốc hội thực hiện quyền xem xét việc thi hành pháp luật trong thực tiễn; xem xét việc thực
 • Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp cơ bản và quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới đã được Luật bình đẳng giới quy định. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật bình đẳng giới quy định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới được thực hiện khi “dự án, dự thảo có nội
 • Chất vấn là một hoạt động được sử dụng để đặt vấn đề hỏi một cơ quan chính quyền về một điều thắc mắc và yêu cầu trả lời, theo quy định của Điều 2, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 chất vấn được hiểu là một hoạt động giám sát, trong đó đại biểu Quốc hội nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và
 • Trình bày nội dung chất vấn thực chất là trình bày một câu hỏi và yêu cầu người bị chất vấn giải đáp. Nhưng khác với dạng các câu hỏi của một thính giả đối với một diễn giả thông thường, các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng thường hướng đến việc xác định trách nhiệm của Bộ trưởng nên đại biểu thường phải diễn giải thêm các vấn đề liên quan đến nội
 • Trong việc lựa chọn vấn đề chất vấn, đại biểu Quốc hội cũng nên lựa chọn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình. Sự thông thạo kiến thức chuyên môn là một lợi thế lớn giúp cho các đại biểu phản ứng nhanh hơn với các diễn biến trong quá trình thực hiện quyền chất vấn. Đối với từng đại biểu Quốc hội, trong nhiều vấn đề có thể lựa chọn, đại biểu thường tập tru
 • Chất vấn của ĐBQH và trả lời chất vấn tại phiên họp Quốc hội không được Quốc hội đánh giá bằng hình thức “ra nghị quyết”, do đó, nhân dân cũng không có cơ sở để đánh giá, nên không thấy hết tác dụng của hoạt động chất vấn, chất vấn vì thế đáng ra là một công cụ hữu hiệu nhưng trong thực tiễn lại chưa được thể hiện hết công dụng của nó. Về thủ tục chất vấn và trả lời chất
 • Trong thời gian gần đây, chất lượng của các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp đã được nâng lên một bước rõ rệt; hầu hết các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình đối với cử tri qua việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, bức xúc của cử tri để phản ánh tại kỳ họp; tham dự kỳ họp đông đủ, dành thời gian
 • Sự cần thiết phải có tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Điều 98 Hiến pháp quy định: “…Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp; trong trường hợp cần điều tra thì Quốc hội có thể quyết định cho trả lời trước Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ họp sau của Quốc hội hoặc cho trả lời bằng văn bản…”.
 • Chất vấn và hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội được nhiều văn bản luật của nước ta quy định. Cao nhất là Hiến pháp năm 1992 (điều 98), kế đó là Luật số 30/2001/QH khóa 10, ngày 25 tháng 12 năm 2001 về Tổ chức Quốc hội (điều 49), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (khoản 2 điều 2, điều 11, điều 19 và điều 40). Cả trong nghị quyết số 08/2002/QH11 Ban hành quy chế ho
 • Chất vấn là một hình thức hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, trong đó đại biểu Quốc hội nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và yêu cầu những người này trả lời. Do đó, hoạt động chất vấn
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK