• Ngày 25.9.2012, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 2171/TB - VPQH thông báo Nội dung Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Quy chế hoạt động của HĐND có những quy định mở về các hình thức tiếp xúc cử tri. Tại điểm 5, Điều 38 quy chế quy định đại biểu HĐND có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề; điểm 6, Điều 38 quy định có thể trực tiếp gặp gỡ cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm.
 • Những công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tốc độ giải ngân mọi nguồn vốn từ đầu năm đến nay đều chậm, kể cả vốn ngân sách, trái phiếu hay vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Vì sao có tiền mà lại khó tiêu, trong khi nền kinh tế gặp khó khăn đầu tiên chính là vốn, là tiền? Giải ngân vốn chậm sinh ra những hệ lụy như thế nào? Giải p
 • Những công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tốc độ giải ngân mọi nguồn vốn từ đầu năm đến nay đều chậm, kể cả vốn ngân sách, trái phiếu hay vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Vì sao có tiền mà lại khó tiêu, trong khi nền kinh tế gặp khó khăn đầu tiên chính là vốn, là tiền? Giải ngân vốn chậm sinh ra những hệ lụy như thế nào? Giải p
 • Theo Báo cáo của Bộ Y tế trình bày tại Hội thảo cho thấy, qua 3 năm triển khai thi hành Luật, kết quả nổi bật là bảo đảm tiến độ thực hiện với các nhóm đối tượng theo đúng lộ trình đã thông qua trong Luật. Tính đến ngày 31.12.2011, đã có 55,9 triệu người, bằng 63,7% dân số có bảo hiểm y tế, trong đó nhóm có tỷ lệ tham gia đạt 100% là hành chính sự nghiệp, hưu trí; và nhóm
 • Với tính chất của BLLĐ là đạo luật gốc quy định về quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động nên BLLĐ có các quy định khung, mang tính nguyên tắc về quan hệ xã hội về việc làm bao gồm: vấn đề việc làm (thành 1 chương trong BLLĐ); vấn đề bảo hiểm thất nghiệp (trong chương BHXH của BLLĐ); vấn đề việc làm của người Việt Nam đi làm việc ở n
 • Từ ngày 13 - 22.8.2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 10 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 10 dự án Luật, trong đó 6 dự án Luật đã được Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 3 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;
 • Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội được xác định là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quyền lập pháp của Quốc hội, cũng giống như của Nghị viện các nước trên
 • Chất vấn của các ĐBQH đối với Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tập trung vào trách nhiệm của cá nhân Tổng thanh tra và ngành thanh tra trong việc phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm tại các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước; hiệu quả của hoạt động thanh tra, kết luận thanh tra đối với công tác phòng, chống tham nhũng...
 • Nhiệm vụ chi thường xuyên có vai trò và tác động to lớn đối với mọi hoạt động của địa phương. Trong điều kiện nguồn ngân sách còn hạn hẹp, nâng cao chất lượng thẩm tra dự toán, quyết toán chi thường xuyên để HĐND có cơ sở quyết định đúng, góp phần quan trọng thực hiện tiết kiệm chi và chi có hiệu quả cho các hoạt động thường xuyên.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK