• Liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định gia hạn nộp thuế, quan điểm của Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS – cơ quan thẩm tra dự luật) và cơ quan soạn thảo còn khác nhau. Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, trong nhiều năm gần đây, việc thường xuyên áp dụng biện pháp gia hạn nộp thuế đã gây ảnh hưởng, khó khăn trong c
 • Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và huyện, tại các Điều 29 và 32 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đều quy định có báo cáo thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân trước khi Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua. Hoạt động thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân được tiến hành rất bài bản về thời gian, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, … Tuy nhiên,
 • Giám sát là việc Quốc hội, HĐND, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, HĐND theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, HĐND pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, củ
 • Nhiều địa phương trong cả nước đã thiết lập đường điện thoại trong kỳ họp HĐND để nhân dân, cử tri địa phương gọi điện đóng góp ý kiến thông qua chuyên viên của Văn phòng HĐND trực, ghi ý kiến của cử tri và chuyển lên Thường trực HĐND – Chủ tọa kỳ họp, Đoàn thư ký để xử lý. Hoạt động này, được gọi ngắn gọn là “đường dây nóng”. Từ kinh nghiệm và kết quả đạt được qua sử dụn
 • Kỳ họp là hoạt động quan trọng và tập trung của Hội đồng nhân dân. Đây là nơi tập hợp, phản ánh bức xúc, kiến nghị của cử tri; nơi quyết định những chủ trương chính sách, biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển; nơi tiến hành giám sát, thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng kỳ họp được đặt lên hàng đầu của sự quan tâm. Quan tâm đế
 • PHÂN LOẠI NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND 29/07/2012  07:26:55 SA
  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND không liệt kê cụ thể nghị quyết nào của HĐND là nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, nhưng dựa vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 hướng dẫn thi thành Luật thì có thể xác định những nghị quyết của HĐND sau không chứa quy phạm:
 • HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND có chức năng cơ bản là quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước địa phương. HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân sách. Thực tiễn hoạt động qua các khóa HĐND TP Hồ Chí Minh
 • Theo Từ điển tiếng Việt thì “chính sách” là “sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế mà đề ra”. Theo tác giải Vũ Cao Đàm thì “chính sách là một tập hợp biện pháp được thể chế hóa, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể quản lý đưa ra, trong đó tạo sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội, kích thích
 • Việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường là một bước đột phá trong tư duy nhiều năm về mô hình chính quyền địa phương. Trước đây, theo Sắc lệnh 63/SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời thì cũng không tổ chức HĐND ở đơn vị hành chính huyện, kỳ. Tuy nhiên, trong tình hình đất nước khi đó, Sắc lệnh 63 tương đối đơn giản, đối với hoạt động giám sát c
 • Quy định về việc Hội đồng nhân dân (HĐND) có quyền bỏ phiếu tín nhiệm cơ quan hành pháp ở địa phương – Ủy ban nhân dân (UBND) không phải lần đầu tiên được quy định trong Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 mà ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có quy định này. Tuy nhiên, trong một thời gian rất dài sau đó, công cụ giám sát quan trọng này củ
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK