• IPU 132 tại Hà Nội (28/3-1/4/2015) đã hoàn tất với nhiều lời khen về năng lực tổ chức phục vụ, sự đóng góp của Việt Nam với 9 đề nghị được tiếp thu vào nghị trình, và rằng “Hội nghị này là một trong những hội nghị IPU có ý nghĩa xây dựng nhất” (Chủ tịch IPU Saber Chouwdhury).
 •   Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014), Quốc hội khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Về cơ bản, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung trong Tờ trình và dự thảo Luật. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về một số nội dung như trách nhiệm của các cơ quan trong việc t
 • Dự thảo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi chung là dự thảo Luật bầu cử) được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển hai luật về bầu cử hiện hành[1] và tinh thần của Hiến pháp mới (2013), nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong bầu cử, kịp thời thể chế hóa những nội dung quan trọng của Hiến pháp có liên quan đến quyền con người
 • Thực tế hoạt động ở một địa phương có việc chia tách, thành lập mới một thị xã từ một huyện; sau đó hai đơn vị hành chính này tổ chức bố trí sinh hoạt đại biểu Hội đồng nhân dân ở hai đơn vị và thực hiện các công việc khác để kiện toàn bộ máy nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Tuy nhiên, trước hết cần phải xác định thị xã và huyện sau khi chia tách có phải là h
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp liên doanh.
 • Bầu cử là một chế định quan trọng trong Nhà nước dân chủ mà ở đó quyền lực Nhà nước hoàn toàn thuộc về Nhân dân. Việc thiết lập bộ máy Nhà nước dân chủ phải được thực hiện bằng phương pháp bầu cử, thông qua đó người dân trực tiếp bầu ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho mình thực thi quyền lực Nhà nước.
 • Năng lượng xanh” là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nguồn năng lượng được coi là thân thiện với môi trường và ít gây ô nhiễm, các dạng năng lượng xanh phổ biến: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước (thủy điện), năng lượng địa nhiệt, năng lượng thủy triều, năng lượng sinh học, năng lượng hydro…
 • Việt Nam được ưu đãi với một số lượng tương đối lớn các nguồn năng lượng tái tạo phân phối trên toàn quốc. Sinh khối từ các sản phẩm nông nghiệp và dư lượng có sẵn tại tương đương 10 triệu tấn dầu mỗi năm. Tiềm năng năng lượng khí sinh học là khoảng 10 tỷ m3 một năm, mà có thể được thu thập từ các bãi chôn lấp, excrements động vật và chất thải nông nghiệp. Tiềm năng kỹ th
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay PCI (viết tắt của Provincial Competitiveness Index) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. PCI được xem là ""tiếng nói"" quan trọng của các doanh nghiệp dân doanh về môi trường kin
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành trong bối cảnh cải cách hành chính và cải cách kinh tế của chính phủ, thực hiện phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương theo hướng khai thác các đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, kết hợp với đầu tư chiến lược, có trọng điểm theo các vùng kinh tế.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK