• Trong thời gian gần đây, các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên cả nước có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại được phát hiện, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Nạn xâm hại tình dục trẻ em là thách th
 • Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhằm xây dựng chính quyền thân thiện với doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo điều kiện thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển bình đẳng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh.Trong những n
 • Chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tiến hành khảo sát ngày càng trở nên quen thuộc với nhiều địa phương và trở thành một chỉ báo tin cậy và khách quan về chất lượng điều hành cấp tỉnh. Thay vì những nghi ngại ban đầu, các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tìm hướng triển khai hà
 • 1. Khái quát chung về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và xếp hạng PCI tỉnh Ninh Thuận năm 2017, 2018 a) Khái quát chung về chỉ số PCIChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện là thước đo quan trọng để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, m
 • Trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính để thu hút và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoat động, sản xuất kinh doanh nhằm đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng năm, tỉnh đã nghiêm túc tổ chức hội nghị phân tích kết quả chỉ số PCI, nhận diện những mặt mạnh và
 • Qua theo dõi, những năm gần đây chỉ số PCI được tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đặc biệt quan tâm, xem là một kênh thông tin quan trọng để đối chiếu, xem xét và quyết định những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ số PCI là chỉ số đo lường và đánh giá thực tiễn chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của tỉnh, là một trong những tiêu chí quan
 • Trên cơ sở kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; HĐND tỉnh Kiên Giang nhận định rõ hơn về chỉ số PCI, qua đó khai thác sử dụng chỉ số này trong hoạt động của mình, trong việc xây dựng ban hành Nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế ở địa phương, trong hoạt động giám sát khảo sát; trong công tác thẩm tra;
 • Trong xu thế chuyển đổi hiện nay, vấn đề quyền con người, quyền công dân được rất được quan tâm, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, nền dân chủ dần đi vào thực chất, khoa học công nghệ tiến bộ nhanh chóng… đã đặt ra nhu cầu phải bảo đảo quyền giám sát công dân như một cơ chế quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Bài viết tập trung đề xuất
 • Trong xu thế chuyển đổi hiện nay, vấn đề quyền con người, quyền công dân được rất được quan tâm, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, nền dân chủ dần đi vào thực chất, khoa học công nghệ tiến bộ nhanh chóng… đã đặt ra nhu cầu phải bảo đảo quyền giám sát công dân như một cơ chế quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Bài viết tập trung đề xuất
 • Sau 30 năm đổi mới, hệ thống đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, có một nghịch lý là tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong khi chất lượng chưa thực sự tương xứng đã và đang khiến đô thị của nước ta phải đối diện với những thách thức lớn về quy hoạch, môi trường, hạ tầng cơ sở. Để tháo gỡ nút thắt này cần có nhóm giải pháp nhằ
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK