• Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có một điều còn thiếu chung và riêng là những thay đổi căn bản về tư duy và biện pháp chính sách nhằm khắc phục những trở ngại cho quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Việc chỉ tập trung vào sắp xếp và đổi mới mang tính cơ học về cơ cấu của các DNNN như đang chủ trương hiện nay không nhất thiết sẽ mang lại những kết
 • Trong những lần lấy ý kiến gần đây, các báo, đài đã dành những thời lượng thích hợp, đăng nhiều bài góp ý kiến có chất lượng tốt. Thực tiễn việc đóng góp ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy có một số vấn đề nổi lên cần lưu ý.
 • Trợ giúp pháp lý là việc nhà nước cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho một số đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Khi có vướng mắc, khó khăn về mặt pháp luật, các đối tượng thuộc diện người được TGPL không thể tự mình tháo gỡ được nên họ đến các tổ chức tham gia TGPL để yêu cầu được giúp đỡ.
 • Khi xã hội loài người đã phát triển đến một trình độ nhất định với một hệ thống chính trị và pháp luật của nó, Hiến pháp là một sản phẩm tất yếu được sinh ra. Trong những chức năng cơ bản của nó, chức năng phân chia quyền lực của quốc gia cho các cơ quan khác nhau cùng với cơ chế vận hành, phối hợp của chúng là một chức năng rất quan trọng.
 • Trong thế kỷ XX, nhờ có sự phát triển vượt bậc của khoa học, kỹ thuật và công nghệ mà con người đã tạo ra một lượng của cải vật chất khổng lồ, nhưng để có được điều đó con người cũng đã hủy hoạt thiên nhiên, môi trường sống, do sử dụng quá mức máy móc, nguyên liệu hóa thạch, đốt phá rừng… và do môi trường xã hội phân cực giàu nghèo
 • Các dạng bạo lực gia đình 09/01/2013  10:33:26 SA
  Bạo lực gia đình là một dạng thức của bạo lực xã hội. Đó là việc các thành viên trong gia đình vận dụng sức mạnh để xử lý các vấn đề gia đình. Nếu gia đình là một thiết chế xã hội đặc biệt, là hình thức thu nhỏ của xã hội thì bạo lực gia đình cũng là một hình thức thu nhỏ và đặc biệt của bạo lực xã hội.
 • Hiến pháp vừa khẳng định quyền của đồng bào các dân tộc vừa quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Đây cũng là những yếu tố tạo điều kiện cho các dân tộc thực hiện, phát huy quyền bình đẳng của mình qua quy định của pháp luật và sự
 • Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là hoạt động hết sức quan trọng và thu hút sự quan tâm của đông đảo giới học giả cũng như người dân. Trong lần sửa Hiến pháp này, rất nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước đã được nhân dân tham gia ý kiến, phản ánh qua các phương án khác nhau cho từng điều khoản Hiến pháp. Khi nghiên cứu về chế độ bảo hiến để áp dụng t
 • Nếu tính thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ - CP ngày 3.1.2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, thì nhiệm vụ thực hành “tiết kiệm, tiết giảm chi phí” của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước - một trong những giải pháp trọng tâm ấy cũng đã đi gần hết chặng đường một năm kế ho
 • Buổi sáng ngày 23, tại Hội trường, các Đại biểu Quốc hội đã cùng thảo luận về các nội dung còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Luật sư. Các đại biểu đã tập trung góp ý kiến về các vấn đề đào tạo luật sư, tập sự hành nghề và chứng chỉ hành nghề luật sư, cũng như các hành vi bị cấm. Sau đây là trích nguyên văn một số ý kiến của các Đại biểu Quốc hội trong bu
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK