• Từnăm 2020 đến nay, dịch Covid-19 tác động nhiều mặt đến hoạt động sản xuấtkinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, du lịch,dịch vụ,....; thu nhập và đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khókhăn, kéo theo các hệ lụy về mặt xã hội cần phải giải quyết. Thực hiện chủ trương của Đảng , Chính phủ đã cócác báo cáo trình Ủy
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệmcủa Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 107 LuậtDoanh nghiệp 2020, trách nhiệm của Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước đượcquy định như sau: - Tuân thủ pháp luật,Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghềnghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.
 •  Trải qua các kỳ Đại hội, quan điểm của Đảngta về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam ngàycàng được phát triển. Các đặc trưng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ởViệt Nam được thể hiện rõ nét trong các văn kiện chính trị, từ đó được thể chếhóa trong Hiến pháp 2013, bao gồm: Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhândân; tất cả quy
 • Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11năm 2013 của Quốc hội đã giao chỉ tiêu cho Chính phủ: "Bảo đảm đến năm2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2020 đạt ít nhất80% dân số tham gia bảo hiểm y tế".Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đã chỉđạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đượcgiao thực hiện những công việ
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về quyền của BanKiểm soát doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 105Luật Doanh nghiệp 2020, quyền của Ban Kiểm soát doanh nghiệp nhà nước được quy địnhnhư sau: - Tham gia các cuộc họp Hội đồng thànhviên, các cuộc tham vấn, trao đổi chính thức và không chính thức của cơ quanđại diện chủ sở hữu với Hội đồng thành viên; chất vấn Hội
 • Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hìnhtăng trưởng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được triển khai thực hiệnngay từ đầu giai đoạn chiến lược 2011-2020 nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nướctrong thời kỳ mới. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng KhóaXII ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủtrương, chính sác
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về miễn nhiệm, cách chứcđối với Giám đốc, Tổng giám đốcvà người quản lý khác của công ty, Kếtoán trưởng doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 102Luật Doanh nghiệp 2020, việc miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty, Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước được quy đ
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về Chủ tịch công ty của doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 99Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịchcông ty của doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau: - Chủ tịch công ty do cơ quanđại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty cónhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được
 •  Thời gian qua, Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xâydựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh vàban hành văn bản quy định chi tiết. Công tác xây dựng phápluật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hànhchính. Tổ chức pháp chế phát huy tốt vai trò đầu mối tro
 • Năm 2021, tình hình thế giới,khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tác động tiêu cực của đại dịchCovid-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.Trong nước, các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được tổ chức thành côngtrong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; thể hiện quyết tâm chính trị caođộ của toàn Đảng, toàn quân, toàn d
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK