• Một số hàm ý chính sách đối với kinhtế Việt Nam sau đại dịch (Phần 2) Bốn là, hòa cùng với xu hướng phát triển củathế giới, sự hiện diện của kinh tế không tiếp xúc ở Việt Nam ngày càng rõ rệt ởrất nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, nền kinh tế không tiếp xúc của Việt Nam cũngđang phải đối mặt với nhiều vấn đề mang tính trung và dài hạn cần sớm khắcphục:Thứ nhất, hạ tầng côn
 • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của toàn ngành, công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của xã hội, người dân, doanh nghiệp về GDNN đã có những chuyển biến tích cực; số lượng tuyển mới hàng năm đều tăng và vư
 • HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 2 –SỐ 4 Câu hỏi: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích kháccủa người quản lý công ty và Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đượcpháp luật quy định như thế nào?Trảlời:Căn cứĐiều 84 Luật Doanh nghiệp 2020, tiềnlương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soátviên tại Công
 • CNTB hiện đại là một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử phát triển của CNTB. Đó là CNTB với nhiều đặc trưng mới được thể hiện rõ nét từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ngày càng phát triển nhanh nhờ sử dụng các tiến bộ khoa học công nghệ cùng với tính năng tự điều chỉnh. CNTB hiện đại làm cho bộ mặt xã hội có những bước phát triển mới.
 • Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2060/QD-TTG ngày 12/12/2020, trong đó, đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu.
 • HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 2 –SỐ 3 Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Chủ tịch công ty tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?Trảlời:Căn cứĐiều 81 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:- Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổnhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩavụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh
 • Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 được Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 đã xác định rõ: Phòng, chống HIV/AIDS phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền con người, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, khu
 • Thực hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử, đại biểu HĐND thực hiện công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND. Trước kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND phải tiếp xúc với cử tri để thu thập các ý kiến của nhân dân về những vấn đề mà HĐND sẽ ra nghị quyết tại kỳ họp. Sau kỳ họp đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại địa điểm đã tiếp xúc trước kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ
 • HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 2 – SỐ 2Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?Trả lời:Căn cứ Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:- Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ c
 • Bước vào thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, bối cảnh thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo, tác động đến phát triển kinh tế trong nước.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK