• Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp?Trảlời:Căn cứ Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020, việc thanh toán cổ phần đãđăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định như sau:Các cổ đông phải thanhtoán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấychứng nhận đăng
 • Trong những năm qua, dướisự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phươngquán triệt, triển khai thực hiện tốtcông tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đạt được nhiều kết quảđáng khen ngợi. Cụ thể, chỉ đạo tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế,chính sách phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ti
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào vềviệc công bố thông tin bất thường tại doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Căn cứ Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2020, việc công bốthông tin bất thường tại doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau:- Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấnphẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh củacông ty
 • Bối cảnh kinh tế thế giới giai đoạn2021-2025 được dự báo là khó khăn và bất định hơn nhiều so với giai đoạn2016-2020. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, gây ảnhhưởng sâu rộng, để lại hậu quả nặng nề. Tương lai phục hồi kinh tế trở nên bấtđịnh hơn. Những tác động tiêu cực này buộc các nước, trong đó có Việt Nam phảitập trung vào giải quyết những vấn
 • Từnăm 2020 đến nay, dịch Covid-19 tác động nhiều mặt đến hoạt động sản xuấtkinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, du lịch,dịch vụ,....; thu nhập và đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khókhăn, kéo theo các hệ lụy về mặt xã hội cần phải giải quyết. Thực hiện chủ trương của Đảng , Chính phủ đã cócác báo cáo trình Ủy
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệmcủa Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 107 LuậtDoanh nghiệp 2020, trách nhiệm của Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước đượcquy định như sau: - Tuân thủ pháp luật,Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghềnghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.
 •  Trải qua các kỳ Đại hội, quan điểm của Đảngta về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam ngàycàng được phát triển. Các đặc trưng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ởViệt Nam được thể hiện rõ nét trong các văn kiện chính trị, từ đó được thể chếhóa trong Hiến pháp 2013, bao gồm: Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhândân; tất cả quy
 • Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11năm 2013 của Quốc hội đã giao chỉ tiêu cho Chính phủ: "Bảo đảm đến năm2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2020 đạt ít nhất80% dân số tham gia bảo hiểm y tế".Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đã chỉđạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đượcgiao thực hiện những công việ
 • Câu hỏi: Pháp luậtquy định như thế nào về quyền của BanKiểm soát doanh nghiệp nhà nước?Trả lời:Theo Điều 105Luật Doanh nghiệp 2020, quyền của Ban Kiểm soát doanh nghiệp nhà nước được quy địnhnhư sau: - Tham gia các cuộc họp Hội đồng thànhviên, các cuộc tham vấn, trao đổi chính thức và không chính thức của cơ quanđại diện chủ sở hữu với Hội đồng thành viên; chất vấn Hội
 • Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hìnhtăng trưởng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được triển khai thực hiệnngay từ đầu giai đoạn chiến lược 2011-2020 nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nướctrong thời kỳ mới. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng KhóaXII ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủtrương, chính sác
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK