• Ấn tượng để lại trong chuyến đi về nguồn nhân 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ là Quốc dân Đại hội năm 1945 diễn ra tại Đình Tân Trào: thông qua 10 chính sách lớn; bầu Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam gồm 15 người do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; quy định Quốc ca là bài Tiến quân ca, Quốc kỳ là lá cờ nền đỏ giữa có ngôi sao vàng năm cánh…
 • Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2015 bao gồm 3 chương với 56 điều. Bên cạnh việc kế thừa những quy định còn phù hợp của Nội quy kỳ họp Quốc hội năm 2002, Nội quy năm 2005 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để phù hợp với các quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và nhiều đạo luật khác để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục những hạn chế,
 • Bộ luật Hình sự hiện nay của Việt Nam (BLHS) đã quy định hầu hết các hình thức tham nhũng và mô tả các dấu hiệu của tội phạm ở một mức độ nhất định. Khung hình phạt quy định trong BLHS khá nghiêm khắc, ít nhất về mặt chính sách hình sự đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam
 • So với quy định tại Điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội trước đây và Điều 14 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trước đây thì Luật bầu cử lần này đã quy định rõ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm có ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ. Đây là điểm mới khác biệt của Luật bầu
 • Di chúc chung của vợ chồng đúng là hình thức di chúc phổ biến ở Việt Nam thời xưa. Đơn giản, bởi vì tài sản tư nhân ngày xưa là của gia đình. Cha mẹ là người đứng đầu gia đình, đồng thời cũng là người đứng đầu, cai quản khối gia sản. Khi già yếu, cha mẹ thường lập di chúc để phân chia tài sản giữa các con, đề phòng khi cha mẹ chết, các con có thể tranh cãi, dẫn đến xung đ
 • Mức độ tham nhũng ở Việt Nam đang ngày càng tăng. Đây vừa là một hệ quả của quỹ đạo phát triển, vừa là một hậu quả tiêu cực của sự phát triển kinh tế mà hầu hết các nước có nguồn thu nhập trung bình thấp phải đối mặt.
 • Do đặc tính cập nhật nhanh chóng và thay đổi dễ dàng về giao diện của các trang web, nên các website Công giáo cũng có thể nhanh chóng thay đổi cách thiết kế và chất lượng thông tin. Việc đánh giá về chất lượng thông tin của các website Công giáo do đó cũng chỉ mang tính chất thời điểm.
 • Truyền giáo có phương pháp là một trong những phương thức bảo vệ sự vững mạnh của một tôn giáo. Nhận thức được điều đó, Công giáo đã khá nhanh nhạy trong việc tận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng vào việc truyền giáo. Việc ứng dụng các loại hình công nghệ mới, trong đó có công nghệ thông tin vừa bổ sung thêm cách truyền giáo mới, góp phần làm thay đổi phương th
 • Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng với đời sống của mỗi cá nhân cũng như với sự phát triển của các quốc gia. Đối với mỗi cá nhân, thông tin là cơ sở hình thành tri thức, ý thức, tác động đến sự phát triển không chỉ về trí tuệ mà cả về đạo đức, tinh thần và thể chất của con người. Đối với các quốc gia, luật tiếp cận thông tin được coi là vũ khí quan trọng nhất, không
 • Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Họi đồng nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội và kỳ họp Hội đồng nhân dân đã được Luật Tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân (nay là Luật Tổ chức chính quyền địa phương); Nội qui kỳ họp Quốc hội, Qui chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội,
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK