• Thông qua việc đầu tư vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư trong nước đã đóng góp phần lớn vào GDP toàn xã hội, cụ thể như việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực khác phát triển
 • Theo Báo cáo tổng kết 8 năm thi hành Luật BVMT 2005 thì ""...Việc áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường chưa được đặt ra một cách tích cực. Các cơ chế về ký quỹ, đặt cọc –hoàn trả, giấy phép phát thải và thị trường trao đổi quyền phát thải, một số loại hình tín dụng về môi trường... chưa được xây dựng và ban hành...”
 • Hơn 6 thập kỷ qua, quyền trưng cầu ý dân đã được thừa nhận và ghi nhận trong tất cả các bản Hiến pháp của nước ta, thể hiện mong muốn của Đảng và Nhà nước để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp đối với những vấn đề quốc kế, dân sinh. Đến nay, mong muốn này của Đảng và Nhà nước đã trở thành hiện thực với việc Quốc hội khóa XIII chỉ đạo các cơ quan h
 • Theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Hội đồng nhâ
 • Tăng trưởng kinh tế tự nó không thể tạo ra công bằng xã hội, mà còn làm cho bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng vì người giàu thường hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế nhiều hơn người nghèo. Tuy nhiên, nếu khắc phục bất bình đẳng để mang lại nhiều công bằng hơn thì sẽ có nguy cơ dẫn đến giảm hiệu quả - động lực của tăng trưởng. Ngược lại, nếu không giải quyết vấn đề bất bìn
 • Hai công cụ được nhiều nước trên thế giới sử dụng là phí và thuế bảo vệ môi trường nhằm giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước khi đưa chi phí môi trường vào trong giá thành sản phẩm theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Ở nhiều nước trên thế giới thì thuế bảo vệ môi trường được sử dụng từ ngân sách của Chính phủ còn phí thì sử dụng đề chi cho hoạt động
 • Hiện nay trên thế giới có 3 mô hình tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Đó là mô hình “Công bằng trước – Tăng trưởng sau”; mô hình “Tăng trưởng trước – Công bằng sau” và mô hình “Tăng trưởng đi đôi với Công bằng”. Những quan điểm này chi phối các chính sách kinh tế- xã hội của từng nước nhất định trong từng giai đoạn phát triển. Tuy vậy, trong những thập kỷ qua, có k
 • Công nghiệp nhẹ là ngành công nghiệp ít tập trung tư bản hơn công nghiệp nặng, và thiên về cung cấp hàng hóa tiêu dùng hơn là phục vụ các doanh nghiệp Các cơ sở công nghiệp nhẹ thường ít gây tác động môi trường hơn công nghiệp nhưng cần nhiều người lao động làm việc trong một không gian rộng lớn. Mặc dù công nghiệp nhẹ không phải là phương án thay thế duy nhất cho ngành n
 • Tòa án là cơ quan thực hiện chức năng tư pháp và xét xử của một nhà nước. Tại Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tư cách là cơ quan xét xử, tòa án tiến hành các biện pháp giải quyết các tranh chấp, các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân, lao động… và những vụ án khác theo quy định của pháp luật để đưa
 • Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ những năm 1990, với sự phát triển của chuỗi giá trị toàn cầu, các công ty đa quốc gia đã lựa chọn địa điểm đầu tư, lợi thế về chi phí nhân công, đồng thời tính đến các lợi thế so sánh khác về đầu vào sản xuất như linh kiện, phụ tùng, dịch vụ sản xuất, những yếu tố giúp
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK