• Địa vị pháp lý của Quốc hội 23/06/2011  01:56:53 SA
  Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quốc hội vì vậy thể hiện tính đại diện nhân dân và tính quyền lực nhà nước trong tổ chức và hoạt động c
 • Đối với đại biểu dân cử, việc tiếp xúc cử tri, tiếp dân, lắng nghe ý kiến của cử tri là công việc thường xuyên. Ý kiến của cử tri còn là nguồn bổ sung vào kho tàng kiến thức của đại biểu. Ứng cử viên có thể là những đại biểu tái cử nhưng không nhiều, số ứng cử viên lần đầu tuy đông nhưng không phải là những người chưa bao giờ tiếp xúc với dân, gặp dân, giải quyết công việ
 • Trong vận động bầu cử, ứng cử viên không chỉ tiếp xúc trực tiếp với cử tri để trình bày chương trình hành động mà còn làm việc với các phóng viên báo, đài phát thanh và truyền hình. Anh/chị đừng ngần ngại, hãy tận dụng cơ hội này để làm cho nhiều cử tri biết về mình và tranh thủ sự ủng hộ của họ.
 • Vừa qua, Hội đồng bầu cử Trung ương đã thành lập 10 đoàn công tác đi kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau; Thành phố Hà Nội, Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
 • - Việc trình bày chương trình hành động là cơ hội duy nhất để anh/chị thể hiện mình trực tiếp trước cử tri, anh/chị sẽ không có cơ hội thứ hai. - Việc chuẩn bị chương trình hành động là công việc trình bày những kế hoạch của anh/chị trên giấy, còn việc trình bày trước cử tri là thể hiện bằng miệng những kế hoạch đó. Khi anh/chị đã xác định các nội dung trên giấy, anh/chị
 • Theo lịch trình bầu cử, từ ngày 3-18/5, các ứng cử viên sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử. Nhân dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cung cấp tài liệu về một số kỹ năng trong việc soạn thảo chương trình hành động, trình bày chương trình hành động trước cử tri và kỹ năng tiếp xúc công chúng và báo chí để giúp các ứng c
 • Trong đời sống xã hội của nước ta, bầu cử đại biểu Quốc hội có một vị trí và ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Kể từ khi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 6 tháng 01 năm 1946 để bầu ra Nghị viện nhân dân khai sinh Quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta đã trải qua 12 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và cuộc b
 • Việc ra mắt, tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã được quy định trong luật. Nhưng làm thế nào để buổi ra mắt, tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội có thể đạt kết qủa như mong muốn cũng là một trong những khó khăn đầu tiên của các ứng cử viên.
 • Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng và quyết định đối với các ứng cử viên tham gia bầu cử đại biểu dân cử như bầu đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân...Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội dù ở nông thôn hay thành thị đều là hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri trực tiếp để báo cáo với cử tri về dự kiến chươn
 • Quan điểm xuyên suốt trong cương lĩnh phát triển đất nước của Đảng ta là tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng thời kỳ và từng chính sách phát triển. Từ quan điểm ấy, nhiều năm qua xóa đói giảm nghèo đã trở thành một chính sách xã hội trọng điểm trong suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn lại thành tựu của sự
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK