• Phiên họp toàn thể của Quốc hội là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp của Quốc hội. Thông qua các phiên họp toàn thể mà các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội được thực hiện. Tại đấy các dự án luật, dự thảo nghị quyết về giám sát tối cao, về quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, về chất vấn và bỏ phiếu tín
 • Dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính đang được lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. TTBD giới thiệu ý kiến của chuyên gia về các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên được quy định tại Điều 143 Dự thảo Luật để các đại biểu, ban soạn thảo xem xét.
 • Chương trình giám sát là dự kiến toàn bộ những hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội được lập theo trình tự nhất định, trong khoảng thời gian một năm, 6 tháng hoặc từng quý.
 • Theo quy định, Quốc hội và đại biểu Quốc hội có thể sử dụng nhiều phương thức giám sát. Mỗi phương thức giám sát đều có những đặc trưng riêng và tùy từng trường hợp cụ thể, Quốc hội sử dụng phương thức giám sát khác nhau. Có những phương thức giám sát được sử dụng thường xuyên tại mỗi kỳ họp, nhưng cũng có những phương thức giám sát chỉ được áp dụng trong những trường hợp
 • Hút thuốc lá ở Việt Nam là vấn đề đang gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe con người, kinh tế - xã hội. Đây cũng là vấn đề có tác động giới rất lớn.
 • Theo quy định của pháp luật, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước, là người thay mặt cho nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan duy nhất
 • Cùng với các chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Quốc hội. Theo Từ điển tiếng Việt, “giám sát” được hiểu là “theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều quy định không”. Hoạt động giám sát phải được tiến hành trên cơ sở các quy định của pháp luật, tuân theo những nguyê
 • Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đại biểu Quốc hội cần có những kỹ năng hoạt động nhất định. Vậy Kỹ năng là gì? Tại sao đại biểu cần có kỹ năng hoạt động? Có những loại kỹ năng nào và Làm thế nào để có kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội?
 • Lâu nay công luận vẫn bức xúc về những đạo luật do các bộ ngành nước ta soạn thảo thường mắc phải hai lỗi cơ bản: lỗi thứ nhất là chất lượng kém, ví dụ như luật “khung”, luật “ống”, xa rời thực tiễn…; lỗi thứ hai là cài cắm quyền lợi riêng của bộ ngành. Bức xúc này có thể hiểu được và xin cùng chia sẻ. Tuy nhiên, từ đây, có những lập luận và đề xuất cần được trao đổi thêm
 • Theo Hiến pháp và pháp luật nước ta, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Tuy nhiên, hiểu thế nào về quy định này? Phải chăng Quốc hội làm hết từ A đến Z? Hay là Chính phủ làm phần “thô”, Quốc hội làm phần “tinh”? Từng cá nhân đại biểu Quốc hội có thể làm gì trong quy trình làm luật ở Quốc hội?
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK