• Chính sách thuế là một trong những chính sách quan trọng nhất trong hệ thống chính sách kinh tế của một quốc gia, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy hay kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế. Trong chính sách thuế, thuế suất là quan trọng nhất. Chính sách thuế sử dụng các công cụ là thuế suất và các ưu đãi về thuế.
 • Văn hoá là khái niệm có nội hàm rộng lớn, có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau.
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội là một trong những nội dung quan trọng mà Nghị quyết các Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X và XI đã chỉ ra. Thực tiễn cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội luôn gắn liền với chất lượng, năng lực của mỗi đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, nâng cao năng lực của mỗi đại biểu Quốc hội là giải pháp
 • Qua bốn bản Hiến pháp của nước ta đều cho thấy đại biểu Quốc hội có vị trí pháp lý đặc biệt, vừa là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, vừa là yếu tố cấu thành cơ quan quyền lực Nhà nước. Với nhận thức đó, công tác nhân sự, trong đó trọng tâm là tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu Quốc hội luôn được quan tâm và có nhiều đổi mới qua các thời kỳ.
 • Nhìn lại quá trình phát triển và biến đổi của hệ thống quản lý hộ tịch từ 1945 đến nay, có thể nhấn mạnh một số khía cạnh.
 • Ban công tác đại biểu đã chỉ đạo việc theo dõi chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội một cách nghiêm túc theo một quy trình chặt chẽ.
 • Song song với việc đề cao tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, với vị trí pháp lý là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, công tác nhân sự đại biểu Quốc hội phải gắn với cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội.
 • Cả lập pháp và hành pháp đều đại diện cho các công dân của một quốc gia, nhưng cái gì tạo nên sự khác biệt cho sự đại diện trong Quốc hội? Hai điểm khác biệt là: (1) Đại biểu Quốc hội đại diện cho các tầng lớp dân cư khác nhau trong một quốc gia, trong khi Tổng thống và Thủ tướng đại diện cho toàn thể quốc gia; và (2) Cơ quan lập pháp là loại cơ quan có tính công khai v
 • Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử được thành lập và đi vào hoạt động đến nay tuy mới được hơn tám năm (2004-2013), nhưng cũng đã trải dài qua các nhiệm kỳ Quốc hội: từ hơn giữa nhiệm kỳ khóa XI, cả khóa XII và qua 4 kỳ họp Quốc hội của Khóa XIII..
 • Những năm gần đây, chất vấn ở Quốc hội và ở Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, cải tiến theo chiều hướng sâu hơn, thực chất hơn; chất vấn theo nhóm vấn đề rõ nét hơn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội đánh giá tốt.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK