• Do đặc tính cập nhật nhanh chóng và thay đổi dễ dàng về giao diện của các trang web, nên các website Công giáo cũng có thể nhanh chóng thay đổi cách thiết kế và chất lượng thông tin. Việc đánh giá về chất lượng thông tin của các website Công giáo do đó cũng chỉ mang tính chất thời điểm.
 • Truyền giáo có phương pháp là một trong những phương thức bảo vệ sự vững mạnh của một tôn giáo. Nhận thức được điều đó, Công giáo đã khá nhanh nhạy trong việc tận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng vào việc truyền giáo. Việc ứng dụng các loại hình công nghệ mới, trong đó có công nghệ thông tin vừa bổ sung thêm cách truyền giáo mới, góp phần làm thay đổi phương th
 • Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng với đời sống của mỗi cá nhân cũng như với sự phát triển của các quốc gia. Đối với mỗi cá nhân, thông tin là cơ sở hình thành tri thức, ý thức, tác động đến sự phát triển không chỉ về trí tuệ mà cả về đạo đức, tinh thần và thể chất của con người. Đối với các quốc gia, luật tiếp cận thông tin được coi là vũ khí quan trọng nhất, không
 • Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Họi đồng nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội và kỳ họp Hội đồng nhân dân đã được Luật Tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân (nay là Luật Tổ chức chính quyền địa phương); Nội qui kỳ họp Quốc hội, Qui chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội,
 • Đổi mới và hoàn thiện công tác tôn giáo ở Tây Nguyên là vấn đề quan trọng và cần thiết. Điều này cần phải nhận thức đúng về cơ sở, vị trí và vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ở Tây Nguyên.
 • Hiện nay, với 15 triệu người hút thuốc lá, Việt Nam đã nằm trong số 3 nước đứng đầu ở khu vực châu Á và đứng thứ 15 thế giới về số người hút thuốc lá. Số người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động rất cao, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Theo bà Sandra Mullin, Phó Chủ tịch Quỹ lá phổi thế giới thì “tỷ lệ hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra tỷ lệ
 • Hằng năm có nhiều vụ án tham nhũng lớn được các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý kịp thời, thu hồi một phần tài sản cho nhà nước. Qua các con số về việc xử lý những vụ án tham nhũng năm 2015 cho thấy: ngành Thanh tra đã phát hiện 100 vụ (tăng 46 vụ so với cùng kỳ 2014), 172 đối tượng (tăng 85 đối tượng so với cùng kỳ 2014) có hành vi tham nhũng và liên quan đến
 • Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập bậc trung thấp trên thế giới từ năm 2010, đồng thời đang hướng tới một nền quản trị tốt hơn, nền hành chính vững mạnh hơn và dịch vụ công có chất lượng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công dân. Đến nay, Việt Nam đã đạt mức thu nhập bậc trung, với dân số thuộc tầng lớp trung lưu ngày một gia tăng. Thu nhập bình quân đầ
 • Báo cáo PAPI gần đây nhất (năm 2014) cũng đã chỉ ra một số vấn đề về quản trị và hành chính công cần được quan tâm cải thiện trong thời gian tới. Đó là: chất lượng huy động người dân tham gia vào đời sống chính trị và công cuộc phát triển ở địa phương có xu hướng giảm tương đối mạnh, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tham nhũng; cần cải thiện mức độ
 • Trưng cầu ý dân là hình thức dân chủ rộng rãi nhất, được thực hiện từ cách đây hàng nghìn năm. Nó trở thành sản phẩm tinh thần chung của nhân loại, không của riêng quốc gia nào. Đặc biệt là các quốc gia châu Âu, trưng cầu ý dân ngày càng được sử dụng nhiều hơn; chính quyền luôn tạo cho người dân được quyền trực tiếp quyết đị
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK