•                                       II. KỸ NĂNG THAM GIACÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (tập trung vào hoạt động chất vấn)1.Lựa chọn vấn đề chất vấnThôngthường những ai trả lời chất vấn tại hội trường đã được Quốc hội thống nhất lựachọn qua việc phát phiếu hỏ
 •  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước,sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhândân cả nước, tuy còn những tồn tại, hạn chế nhưng công tác chỉ đạo, điều hành củaChính phủ có nhiều đổi mới, linh hoạt và sáng tạo, góp phần quan trọng vào nhữngthành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phần 4 của bài viếttiếp tục
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Chính sách đối với thanh niên là người dântộc thiểu số và Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổiđến dưới 18 tuổi?Trả lời:Căn cứ điều 25, điều 26 của Luật Thanh niên 2020, chính sách đối vớithanh niên là người dân tộc thiểu số và chính sách đối vớithanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đượcquy định như sau:Chính s
 • Bước vào thực hiện Nghịquyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, bốicảnh thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biếnphức tạp hơn so với dự báo, tác động đến phát triển kinh tế trong nước như:Kinh tế thế giới phục hồi và phát triển, xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ranhanh hơn; liên kết và tự do hoá thươn
 • Câu hỏi: Pháp luật quy địnhnhư thế nào về chính sách của Nhà nướcđối với thanh niên?Trả lời:Căn cứ từ điều 16 đến điều 24 của Luật Thanh niên 2020, các chính sáchcủa Nhà nước đối với thanh niên được quy định như sau:Chính sáchvề học tập và nghiên cứu khoa học- Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dụcvà tạo điều kiện cho thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học.-
 • 1. Trongcông tác quản lý, điều hànhCông tác quản lý, điều hành ngân sáchnhà nước (NSNN) năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, do tác động tiêucực của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Bộ Tàichính đã chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủđề xuất, trình cấp có thẩm quyền quyết định các giải pháp về tài khóađể tháo gỡ khó
 • I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦAQUỐC HỘI TRONG NHIỆM KỲ VỪA QUA1.Hoạt động xem xét báo cáo của các cơ quan Nhà nước-Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã xem xét 308 báo cáo của các cơ quan Nhànước ở Trung ương; trong đó có 75 báo cáo trình Quốc hội xem xét (bình quân mỗikỳ họp là 7,5 báo cáo); 233 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu (bình quânmỗi kỳ họp mỗi đại bi
 • Câu hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của Thanhniên với Tổ quốc, với Nhà nước và xã hội, với gia đình và với bản thân?Trả lời:Căn cứ Điều 12, điều 13, điều 14, điều 15 Luật Thanh niên 2020, tráchnhiệm của thanh niên được quy định như sau:Trách nhiệmđối với Tổ quốcPhát huy truyền thống dựng nước và giữ nướccủa dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu
 • Bài viết đưa ra quan điểm về hạnh phúc nhân dân dựa trên niềm tin của Nhân dân với Nhà nước. Trong các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, tác giả lựa chọn một chế định trong quản trị quốc gia, là Quốc hội, để phân tích trên cơ sở thực hiện tốt 3 chức năng lập pháp, kiểm soát quyền lực và đại diện. Tác giả đưa ra những kiến nghị, đề xuất theo giai đoạn 2030 và định hướng
 • Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân gặp nhiềukhó khăn, do tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh. Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấpđã triển khai, thực hiện tốt quy định của Luật THTKCLP bằng nhiều biện pháp,hoạt động thiết thực, đã hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, khôi phục sảnx
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK