• Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2017, Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường đã tiến hành cuộc nghiên cứu tại các tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với 574 người khuyết tật từ các nhóm khuyết tật khiếm thị và mù, khiếm thính và điếc, khuyết tật vận động, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật giao tiếp và khuyết tật tự chăm sóc, nhằm cung cấp t
 • Ninian Smart là một trong những học giả có nhiều đóng góp to lớn trong ngành nghiên cứu tôn giáo hiên đại của thế kỉ XX. Sự đóng góp chủ yếu của ông là lĩnh vực phương pháp luận với cách tiếp cận hiện tượng luận dựa trên tôn giáo học so sánh. Ninian Smart được biết đến rộng rãi với bảy chiều kích về tôn giáo: Giáo lý, Thần thoại. Đạo đức, Nghi lễ, Trải nghiệm,Thể chế, Vật
 • I. Công tác triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh - Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/6/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Ng
 • Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện. Quyền lao động và đảm bảo việc làm của người lao động đã được khẳng định trong Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đã được cụ thể hoá trong Bộ luật Lao động đầu tiên ở nước ta. Việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động là mộ
 • 1. Khái quát chungChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phản ảnh chất lượng và hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương, việc cải thiện điểm số các chỉ số thành phần đồng nghĩa với việc cải thiện, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong điều hành kinh tế, nhất là khu vực tư nhân và tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân góp phần vào sự phát t
 • Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPP) ban đầu gồm 12 nền kinh tế tham gia đàm phán ở 3 châu lục là Châu Mỹ, Châu Á và Châu Đại Dương (Ôtxtrâylia). Về phía Châu Mỹ, các nước tham gia có các nước thành viên hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ - NAFTA (Mỹ, Canada, Mexico), cùng với Peru và Chile. Nền kinh tế lớn nhất trong TPP ở Ch
 •                                                    Thường trực HĐND tỉnh Phú YênNhằm mục đích xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường đầu tư thông thoá
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI - Provincial Competitiveness Index), là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền cấp tỉnh về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. PCI tổng thể gồm 10 chỉ số thành phần, phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế tác động đến sự phát triển của khu
 • Ở Việt Nam, khái niệm hội tụ ngành hoặc cụm liên kết ngành chưa được hiểu thống nhất. Nhiều trường hợp, có một số nhận thức không hoàn toàn chính xác như sau:- Hiểu cụm liên kết ngành – tức là các khu hội tụ ngành bậc cao giống như Silicon Valley hay Massachusetts Route 128 ở Mỹ – như cụm công nghiệp. Vì thế, cụm công nghiệp đa ngành hoặc cụm công nghiệp làng nghề của Việ
 • 1. Thực trạng cơ chế bảo đảm quyền tự do lập hội ở nước ta hiện nayKể từ 1946 đến nay, quyền tự do lập hội (TDLH) luôn được ghi nhận là quyền hiến định. Hiến pháp hiện hành năm 2013, tại Điều 25 nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Tuy nhiên, theo qu
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK