HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 8 – SỐ 3  05/09/2023 10:23:58 SA
Theo quy định mới nhất của Luật Phòng chống rửa tiền 2022, đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 8 – SỐ 2  10/08/2023 02:43:13 CH
Báo cáo về phòng chống rửa tiền có thể được nộp theo những hình thức nào? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 8 – SỐ 1  07/08/2023 11:33:22 SA
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định như thế nào về trách nhiệm báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 7 – SỐ 3  24/07/2023 09:13:47 SA
Các dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 7 – SỐ 2  19/07/2023 03:27:24 CH
Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 7 – SỐ 1  06/07/2023 10:42:04 SA
Khi nào thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm trong đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 6 – SỐ 3  26/06/2023 09:18:44 SA
Những Chức danh chuyên môn nào buộc phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 6 – SỐ 2  19/06/2023 10:23:17 SA
Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 6 – SỐ 1  05/06/2023 08:50:37 SA
Các nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 3  29/05/2023 12:04:28 CH
Trước khi chính thức hoạt động, Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cần phải đảm bảo các điều kiện gì?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 2  16/05/2023 11:52:24 SA
Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 1  08/05/2023 11:00:24 SA
Bảo hiểm bắt buộc có mục đích gì? Bao gồm những loại nào? Quy định đối với tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia báo hiểm bắt buộc như thế nào?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 4 – SỐ 3  21/04/2023 04:24:49 CH
Quy định của pháp luật về Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 4 – SỐ 2  21/04/2023 04:21:52 CH
Quy định của pháp luật về các điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?
HỎI ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 4 – SỐ 1  21/04/2023 04:15:28 CH
Các hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài?
HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 3 – SỐ 2  24/03/2023 02:14:21 CH
Các trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực?
HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 2 – SỐ 3  24/03/2023 01:12:53 CH
Nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không được tác giả đồng ý thì có bị tiêu hủy tang vật không?
HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 2 – SỐ 2  24/03/2023 01:10:17 CH
Nhãn hiệu liên kết là gì? Trong nhãn hiệu liên kết phải chỉ rõ yếu tố liên kết, cái nào là cơ bản, đề cập như thế nào và ở đâu?
HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 2 – SỐ 2  24/03/2023 01:10:17 CH
Nhãn hiệu liên kết là gì? Trong nhãn hiệu liên kết phải chỉ rõ yếu tố liên kết, cái nào là cơ bản, đề cập như thế nào và ở đâu?
HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 2 – SỐ 1  24/03/2023 01:08:31 CH
Những thuật ngữ được sửa đổi, bổ sung trong Luật Sở hữu trí tuệ mới?
HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 8 – SỐ 3   27/12/2021 03:57:35 CH
Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp năm 2020) sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành với mục tiêu tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, với 5 cải cách quan trọng gồm: (1) cắt giảm thủ tục hành chín
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK