HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 3
Cập nhật : 15:15 - 08/06/2024


Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về Phục hồi chức năng?

Trả lời:

Căn cứ Điều 68 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Phục hồichức năng được quy định như sau:

1.Nguyên tắc thực hiện các hoạt động phục hồi chức năng bao gồm:

-Phòng ngừa và giảm ảnh hưởng của khuyết tật; khám phát hiện để can thiệp phụchồi chức năng sớm;

-Đánh giá nhu cầu sử dụng các biện pháp can thiệp phục hồi chức năng trong quátrình khám, điều trị cho người bệnh;

-Các biện pháp can thiệp phải được thực hiện liên tục, toàn diện theo các giaiđoạn tiến triển của bệnh tật;

-Phối hợp giữa chuyên khoa phục hồi chức năng với các chuyên khoa khác; giữa cơsở khám bệnh, chữa bệnh với cá nhân, gia đình, cộng đồng và cơ quan, tổ chứckhác; thực hiện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

2.Hoạt động phục hồi chức năng bao gồm:

-Khám, chẩn đoán, xác định nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh;

- Sửdụng kỹ thuật vận động trị liệu, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữtrị liệu, tâm lý trị liệu, chỉnh hình, thiết bị y tế, dụng cụ phục hồi chứcnăng và các biện pháp can thiệp khác;

- Tưvấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về phục hồi chức năng, tâm lý, giáodục, hướng nghiệp và hòa nhập cộng đồng;

-Điềuchỉnh, cải thiện điều kiện tiếp cận môi trường sống phù hợp với tình trạng sứckhỏe;

-Tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật.

 

Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về Hồ sơ bệnh án?

Trả lời:

Căn cứ Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Hồsơ bệnh án được quy định như sau:

1. Người bệnh điều trị nội trú, điều trị banngày và điều trị ngoại trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được lập,cập nhật hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án được lập bằng giấy hoặc bảnđiện tử có giá trị pháp lý như nhau. Mẫu hồ sơ bệnh án và mẫu bản tóm tắt hồ sơbệnh án do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

2. Hồ sơ bệnh án phải được lưu giữ và giữ bímật theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ bệnh án thuộc phạm vi bí mậtnhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưutrữ.

3. Việc khai thác hồ sơ bệnh án đang trongquá trình điều trị được thực hiện như sau:

- Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứuviên của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, người hành nghề, người trực tiếptham gia điều trị người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đọc nhưngchỉ được sao chép khi có sự đồng ý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Người hành nghề của cơ sở khác được đọc,sao chép khi có sự đồng ý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Việc khai thác hồ sơ bệnh án đã hoàn thànhquá trình điều trị và được chuyển lưu trữ được thực hiện như sau:

- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế,cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, tổ chứcgiám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư của người bệnh được tiếp cận, cungcấp hồ sơ bệnh án để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật có liênquan;

- Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứuviên của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, người hành nghề trong cơ sở khámbệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụcho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật khi có sự đồng ý của cơsở khám bệnh, chữa bệnh;

- Đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quangiải quyết bồi thường nhà nước được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc, ghi chéphoặc đề nghị cấp bản sao phục vụ nhiệm vụ được giao khi có sự đồng ý của cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh;

- Người bệnh hoặc người đại diện của ngườibệnh quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 8 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh2023 được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án và được cung cấp bản tómtắt hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu bằng văn bản;

- Người đại diện của người bệnh quy định tạiđiểm a và điểm d khoản 2 Điều 8 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được cungcấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu bằng văn bản.

5. Các đối tượng quy định tại khoản 3 vàkhoản 4 Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023  khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phảigiữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với cơ sở khámbệnh, chữa bệnh.

 

Câu hỏi:Pháp luật quy định nhưthế nào về Trựckhám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều70 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Trựckhám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

1.Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú, có giường lưu để theo dõi,điều trị người bệnh và cơ sở cấp cứu ngoại viện phải tổ chức trực khám bệnh,chữa bệnh liên tục theo thời gian hoạt động được ghi trong giấy phép hoạt động,kể cả ngày lễ, tết, ngày nghỉ, để kịp thời cấp cứu và duy trì các hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh khác.

2.Trực khám bệnh, chữa bệnh bao gồm các thành phần sau đây:

a)Trực lãnh đạo;

b)Trực lâm sàng;

c) Trựccận lâm sàng;

d)Trực hậu cần, quản trị.

3.Trực khám bệnh, chữa bệnh ở bệnh viện phải bảo đảm đầy đủ thành phần theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 70 LuậtKhám bệnh, chữa bệnh 2023; trực khám bệnh, chữa bệnh ở cơ sở khámbệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 mà không phải là bệnh việnthì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4.Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 cótrách nhiệm sau đây:

-Phân công người trực;

-Bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chứckhám bệnh, chữa bệnh; thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trườnghợp cấp cứu;

-Bảo đảm chế độ báo cáo đối với mỗi phiên trực.

 

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK