HỎI – ĐÁP DÀNH CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ THÁNG 5 – SỐ 1
Cập nhật : 15:13 - 08/06/2024


Câuhỏi: Pháp luật quy định nhưthế nào về Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, quyền củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh đượcquy định như sau:

1.Thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

2.Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

-Vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn củacơ sở, trừ trường hợp cấp cứu quy định tại Điều 61 củaLuật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

-Thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4và 5 Điều 40 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

3.Thu các khoản chi phí liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyđịnh của pháp luật.

4.Hưởng chế độ ưu đãi khi thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyđịnh của pháp luật.

5.Giao kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xãhội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; giao kết hợp đồng với các tổchức bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm để khámbệnh, chữa bệnh.

6.Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động khámbệnh, chữa bệnh.

7.Được tổ chức cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ theo yêu cầu của người bệnh,người đại diện của người bệnh.

8. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được tham gia đấuthầu hoặc được Nhà nước đặt hàng cung cấp một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhtrong danh mục dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợmột phần kinh phí.

 

Câuhỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Điều 60 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, trách nhiệm của cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

1. Tổ chức việc sơ cứu,cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh.

2. Thực hiện quy định vềchuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu tráchnhiệm về kết quả khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề thuộc thẩm quyền quảnlý.

3. Công khai thời gianlàm việc và danh sách người hành nghề, thời gian làm việc của từng người hànhnghề tại cơ sở.

4. Niêm yết giá dịch vụkhám bệnh, chữa bệnh, giá dịchvụ chăm sóc, hỗ trợ theo yêu cầu tại cơ sở và trên Hệ thống thông tin về quản lýhoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

5. Bảo đảm việc thựchiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề theo quy định củaLuật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

6. Bảo đảm các điều kiệncần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.

7. Tự đánh giá chấtlượng và công khai kết quả đánh giá chất lượng theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 58 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

8. Chấp hành quyết địnhhuy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền trong trường hợp xảy rathiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩncấp.

9. Tổ chức lực lượng bảovệ, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất để bảo đảm an ninh, trật tự phù hợpvới hình thức tổ chức, quy mô của cơ sở; phối hợp với cơ quan công an có thẩmquyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh,trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thông báo cơ quan công an có thẩm quyềntrên địa bàn để phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ người bệnh là người bịbạo lực, xâm hại.

10. Giới thiệu, chuyểnngười bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp tình trạng bệnh và yêucầu của người bệnh trong các trường hợp sau đây:

- Tình trạng bệnh vượtquá khả năng chuyênmôn hoặc khôngthuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

- Theo yêu cầu của ngườibệnh, người đại diện của người bệnh và được sự đồng ý của người hành nghề trựctiếp điều trị cho người bệnh hoặc người trực lâm sàng;

- Tạm dừng hoặc bị đìnhchỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động;

- Gặp sự cố bất khảkháng mà không thể tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, điều trị cho người bệnh.

11. Tham gia các hoạtđộng y tế dự phòng theo quy định của pháp luật.

12. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.

 

Câu hỏi:Pháp luật quy định nhưthế nào về chuyênmôn nghiệp vụ cấp cứu?

Trả lời:

Căn cứ Điều61 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, cấpcứu được quy định như sau:

1. Hoạt động cấp cứu bao gồm: Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Cấp cứu ngoạiviện.

2. Việc cấp cứu phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá,phân loại và áp dụng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật phù hợp với tình trạngcủa người bệnh. Trong trường hợp cần áp dụng những biện pháp cấp cứu khẩn cấpmà chưa có sự đồng ý của người đại diện của người bệnh thì người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh,chữa bệnh hoặc người trực lãnh đạo củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quyền quyết định.

3. Khi việc cấp cứu cần sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật thìtùy từng trường hợp cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện một hoặcmột số hoạt động sau đây:

- Tổ chức hội chẩn theo quy định tại Điều64 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hỗ trợ cấp cứu;

- Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa;

- Chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữabệnh phù hợp.

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên điềukiện tốt nhất về nhân lực, thiết bị y tế, thuốc cho việc cấp cứu người bệnh vàchuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

5. Hoạt động cấp cứu ngoại viện bao gồm: Hoạt động sơ cứu do người có kiến thức hoặc đã qua đàotạo về cấp cứu ngoại viện thực hiện;Hoạt động cấp cứu do cấp cứu viên ngoại viện hoặc ngườihành nghề thực hiện.

6. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được tổ chức dựa trên cáctiêu chí cơ bản sau đây:

- Phù hợp với quy mô dân số;

- Phù hợp với đặc điểm địa lý của từng địa bàn;

- Bảo đảm khả năng tiếp nhận và vận chuyển người bệnh đếncơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong khoảng thời gian ngắn nhất.

7. Kinh phí cho hoạt động cấp cứu ngoại viện bao gồm:

- Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho đầu tư thiếtlập hệ thống cơ sở cấp cứu ngoại viện của Nhà nước; hệ thống tiếp nhận thôngtin và điều phối cấp cứu; chi phí vận chuyển và sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữabệnh trong quá trình vận chuyển cấp cứu đối với trường hợp tai nạn, thiên tai,thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rấtnhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh; chiphí quản lý, vận hành cơ sở cấp cứu ngoại viện của Nhà nước;

- Người sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện chi trả chiphí sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều 18 và Điều 110của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 7 Điều 61 LuậtKhám bệnh, chữa bệnh 2023.

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hệthống cấp cứu ngoại viện của Nhà nước trên địa bàn quản lý.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK