22/06/2024 08:43 SA
Từ khóa Năm

Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND năm 2014   06/06/2014 12:00:00 SA
Hội nghị bồi dưỡng Kỹ năng hoạt động của ĐB HDND ở Bình dương và Gia Lai   11/05/2012 12:00:00 SA
Hội nghị Kỹ năng thảo luận tại Quốc hội (Tháng 4/2012)   21/04/2012 12:00:00 SA
Hội nghị kỹ năng chất vấn dành cho đại biểu dân cử tháng 3 năm 2012   29/03/2012 4:42:42 CH
Hội nghị kỹ năng hoạt động HDND tỉnh Khánh hòa tháng 3/2012   25/03/2012 10:54:03 SA
Hội nghị Kỹ năng Tiếp xúc cử tri dành cho đại biểu dân cử   10/03/2012 12:00:00 SA
Hội nghị thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền trẻ em   25/10/2011 8:39:57 SA
Hội nghị Quản trị tốt trong lĩnh vực đất đai trong lĩnh vực đại biểu dân cử   18/10/2011 12:00:00 SA
Hội nghị Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu Quốc Hội   17/10/2011 12:00:00 SA
Hội nghị Tham vấn nhân dân tháng 8 năm 2011   14/10/2011 2:11:42 CH
Hội nghị kỹ năng lập pháp năm 2011   12/10/2011 10:12:13 SA
Báo cáo phát triển Việt Nam   29/03/2011 2:53:12 CH
Bình đằng giới   29/03/2011 2:51:59 CH
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân   29/03/2011 2:50:13 CH
Kỹ năng mềm dành cho ĐBQH   29/03/2011 2:48:19 CH
Đánh giá tác động chính sách   29/03/2011 2:42:41 CH
Tham vấn công chúng phục vụ hoạt động lập pháp và giám sát   29/03/2011 2:39:05 CH
Tham vấn công chúng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân   23/03/2011 2:44:47 CH
Phương pháp bồi dưỡng đại biểu dân cử   26/01/2011 9:15:43 SA
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử   19/01/2011 2:53:39 CH
Phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập   18/01/2011 10:10:25 SA
Một số vấn đề lập pháp và chính sách từ góc nhìn của nữ đại biểu dân cử   18/11/2010 9:45:01 SA
Kỹ năng tranh luận tại Quốc hội   18/11/2010 9:12:39 SA
Khủng hoảng kinh tế và gói giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế tại Việt Nam   18/11/2010 8:57:59 SA
Đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội   18/11/2010 8:26:15 SA
Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số   13/11/2010 11:02:22 SA
Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và báo chí   12/11/2010 12:00:00 SA
Bình đẳng giới trong hệ thống pháp luật Việt Nam   12/11/2010 2:38:01 CH
Đại biểu Quốc hội và hội nghị WTO - Những vấn đề kinh tế-xã hội   12/11/2010 2:13:56 CH
Kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số   12/11/2010 9:57:43 SA
12
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK