08/12/2023 10:55 CH
Hội nghị kỹ năng lập pháp năm 2011
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
03 Hội nghị về Kỹ năng lập pháp được tổ chức trong tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.
TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ VIỆC XEM XÉT DỰ ÁN LUẬT   17/10/2011 10:11:54 SA
Xem xét, đánh giá các dự án, dự thảo   17/10/2011 10:07:48 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4   17/10/2011 10:06:41 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 3:   17/10/2011 10:06:25 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2   17/10/2011 10:06:14 SA
BÀI TẬP THỰC HÀNH 1   17/10/2011 10:05:55 SA
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁP   17/10/2011 10:03:22 SA
GỢI Ý THẢO LUẬN PHẦN BÀI TẬP   14/10/2011 8:41:01 SA
Bài tập chuyên đề 3: Xem xét dự án luật   14/10/2011 8:40:22 SA
Báo cáo đánh giá tác động (RIA) tiếp theo   14/10/2011 8:38:52 SA
Báo cáo đánh giá tác động (RIA)   14/10/2011 8:36:39 SA
PHIẾU CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG MỘT BÁO CÁO RIA   14/10/2011 8:33:26 SA
Dự thảo bài tập (nghị quyết)   14/10/2011 8:32:19 SA
LÀM LUẬT   13/10/2011 2:31:59 CH
BỘ LỌC RIA   13/10/2011 2:30:06 CH
XEM XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG   13/10/2011 2:27:52 CH
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (tiếp)   13/10/2011 2:24:26 CH
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT   13/10/2011 2:22:37 CH
Ai soạn luật   13/10/2011 2:19:42 CH
Thảo luận biểu quyết luật   13/10/2011 2:17:42 CH
QUY TRÌNH LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG QUÁ TRÌNH LẬP PHÁP   13/10/2011 9:17:44 SA
Làm luật ở Quốc hội   13/10/2011 9:17:24 SA
TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT   13/10/2011 9:11:13 SA
Những cái giầu có của nền lập pháp   13/10/2011 8:50:49 SA
Chuyện làm luật   13/10/2011 8:50:35 SA
Lý thuyết lập pháp   13/10/2011 8:45:07 SA
Thảo luận biểu quyết luật   13/10/2011 8:43:43 SA
Tổng quan về lập pháp   02/09/2011 9:01:00 SA

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (Từ 31/3/2016 đến 30/3/2021)
 • Ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ ngày 31/3/2021)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)
QUỐC HỘI KHÓA XV
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
Cơ cấu như sau:
- 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
- 60,32% đại biểu ở địa phương;
- 0,80% đại biểu tự ứng cử;
- 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 30,26% đại biểu là phụ nữ;
- 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
- 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
- 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
- 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
- 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
- 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
- 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
WEBLINK